Ivan De Vadder goes solo...on January 14 and 28, 2018

Sunday 14 January 2018

BABC organizeert op zondag 14 januari 2018 en 28 januari 2018 volgende fundraising evenementen. In tegenstelling tot vorige jaren is het concept gewijzigd van een eigenzinnig jaaroverzicht naar twee boeiende politieke lezingen:

 

IVAN DE VADDER

Gaat solo en keert terug naar de bron met twee politieke lezingen:

Het Verdriet van België

Op 14 januari 2018 om 10:30u

De Keien van de Wetstraat

Op 28 januari 2018 om 10:30u

KBC Arteveldetoren, St-Denijs-Westrem

 

Ivan De Vadder  is al jarenlang het boegbeeld van de politieke verslaggeving bij VRT Nieuws. Na het journalistenexamen van 1991 kwam Ivan De Vadder in dienst van de televisienieuwsdienst; eerst als algemeen verslaggever, vanaf 1994 als Wetstraatjournalist. Hij is vooral bekend geworden als de presentator van het debatprogramma De Zevende Dag. Tegenwoordig is hij de presentator van het Canvas- programma De Afspraak op Vrijdag waarin hij de politieke week overloopt, en is hij de vaste politieke analist van Terzake.

Het Verdriet van België

In Het Verdriet van België onderzoekt Ivan De Vadder of het verwijt, dat ons land een failed state is, klopt met de werkelijkheid. Dat ons land, omwille door haar ingewikkelde structuren, niet efficiënt genoeg functioneert, is een verwijt dat ons land vaak krijgt in het buitenland. Dat gebeurde bijvoorbeeld naar aanleiding van de aanslagen op 22 maart 2016; maar evengoed recenter in de gezaghebbende krant New York Times dat ons land ‘de meest welvarende failed state ter wereld’ noemde. Ivan De Vadder vertelt hoe dat beeld is ontstaan, en of het beeld ook klopt met de werkelijkheid.

De Keien van de Wetstraat

In De Keien van de Wetstraat argumenteert Ivan De Vadder dat op dit moment de partijvoorzitters de meeste macht hebben in de Wetstraat. Aan de hand van concrete voorbeelden geeft hij aan hoe partijvoorzitters vaak meer macht hebben dan regeringsleden, meer dan de premier zelfs. Tegelijk legt hij uit hoe beperkt die macht eigenlijk wel is. De politieke macht in dit land wordt uitgehold door een reeks evoluties, waaraan ook onze samenleving niet ontsnapt. In ons land staan politici zelf geregeld macht af, ze worden geconfronteerd met Europese crisissen die de nationale politiek beïnvloeden, internationale bedrijven oefenen invloed uit, en de burger zelf neemt een stukje macht weer in eigen handen. De partijvoorzitters zijn de keizers in de Wetstraat, maar soms lijkt het alsof die keizers geen kleren meer hebben.   

Een heel jaar lang levert Karl Meersman als cartoonist wekelijks twee tekeningen af, een voor Trends en een voor Knack-Focus. Karl kijkt continu met bijzondere ogen naar de actualiteit en de wereld rondom hem, wat resulteert in illustraties voor de meerwaardekijker. Ook dit jaar worden zijn prachtige werken tentoongesteld en te koop aangeboden ten voordele van Beautiful After Breast Cancer.

Programma:   

10:30u: ontvangst met koffie en een koekje mogelijkheid bezoek Panoramazaal KBC Arteveldetoren

11:00u: inleiding door Mevr. Carine Vansteenkiste, zeteldirecteur KBC Private Banking Vlaanderen.

11:05u: lezing door Ivan De Vadder

12:15u: aperitief aangeboden door de Beautiful ABC Stichting en KBC,

              mogelijkheid bezoek Panoramazaal KBC Arteveldetoren

13:00u: einde

Prijs: per ticket: 50€; combi ticket 14 & 28 januari: 90€

Inschrijving : U kunt zich registreren tot 10 januari 2018 door het bedrag over te schrijven op de rekening van de Beautiful After Breast Cancer Stichting BE50 7350 3764 8718, BIC : KREDBEBB, met vermelding van “Het  Verdriet van België 14 januari” of “De Keien van de Wetstraat 28 januari” of “Combi ticket 14 en 28 januari” EN het aantal personen + namen. Uw betalingsbewijs geldt als registratiebewijs/toegangsticket.

Alle inkomsten gaan, na aftrek van de organisatiekosten, integraal naar de doelen van de Beautiful After Breast Cancer Foundation.

In naam van het organiserend comité en alle doelgroepen van onze stichting wensen wij u van harte te danken voor uw vriendelijke bijdrage. We kijken er alvast naar uit u op één van onze politieke lezingen te mogen ontvangen.

Met warme groeten,
Het BABC team

Bereikbaarheid KBC Arteveldetoren: zie hieronder