BRA day 2013

Klik hier voor het Persbericht BRA-day 2013

Bra Day 201316 oktober 2013 is internationale BRA-dag. BRA staat voor Breast Reconstruction Awareness. Die dag draait om informatieverstrekking rond borstreconstructie na borstkanker. Ongeveer 1 vrouw op 9 wordt slachtoffer van borstkanker en de helft van die vrouwen overweegt een borstreconstructie in samenloop met of na hun oncologische behandeling.

Vandaag is er echter te weinig informatie beschikbaar, niet alleen over het volledige gamma van chirurgische borstreconstructietechnieken maar ook over niet- chirurgische methodes om het uiterlijk te verbeteren en het “wel-zijn” of “wel-voelen” na borstkanker te versterken. Dit kan leiden tot gevoelens van angst, verwarring, wanhoop en hulpeloosheid. De Beautiful After Breast Cancer Stichting en de activiteiten op BRA day willen vrouwen informeren, helpen en bijstaan om hun beslissingen te nemen in moeilijke momenten.

Onze activiteiten hebben als doel een toegang te creëren tot al deze informatie.

Wij willen op 16 oktober 2013 niet alleen patiënten bereiken maar ook alle zorgverstrekkers die betrokken zijn bij de multidisciplinaire zorg van borstkanker voor, tijdens en na de medische behandelingen, op de hoogte houden van de laatste trends in borstreconstructie en niet-chirurgische oplossingen.

Om te weten wat er in uw regio gebeurt, ga naar onze lijst van expertisecentra.

Voor een lijst van activiteiten, ga naar events.

 

Onze activiteiten

15 oktober 2013

Gratis bijscholingsavond voor huisartsen, paramedici en alle zorgver- strekkers actief in de nationaal erkende multidisciplinaire borst- klinieken. Enkel voor professionals uit de zorgsector. Inschrijving verplicht.

Doel: informeren en bijscholen omtrent de moderne technieken van chirurgische borstreconstructie en niet-medische methodes om het welzijn na borstkanker te verbeteren. Hiermee bedoelen we uitwendige borstprothesen, lingerie, badpakken, kleding, maquillage, pruiken, drukkledij, kinesitherapie, enz...

16 oktober 2013

Infosessies voor het brede publiek

In verschillende steden in België zullen informatiesessies georga- niseerd worden voor iedereen die geïnteresseerd is in moderne chirurgische borstreconstructietechnieken en niet-medische metho- des om het welzijn na borstkanker te verbeteren. Inschrijving niet noodzakelijk.

Patiënten academie

Het doel is hier patiënten en ex-patiënten de mogelijkheid te geven om rechtstreeks met elkaar in contact te komen in kleinere groepen (max. 25 personen) onder begeleiding van een professionele zorgver- strekker om over hun zorgen en bekommernissen te kunnen praten. Enkel voor vrouwen en op inschrijving. Partner academie Ook voor partners (echtgenoot, familielid, vriend(in), buddy,...) van borstkankerpatiënten is de behandeling een intense periode waarin veel vragen kunnen opkomen. In deze academie kan je in contact treden met lotgenoten. Wij willen steun bieden aan een zeer belang- rijke groep die in het hele proces maar al te dikwijls vergeten wordt. Alles gebeurt ook hier onder begeleiding van professionele zorgver- strekkers. Enkel op inschrijving. Voor informatie, inschrijving, tijdstippen en locaties doorheen België verwijzen wij graag naar www.BeautifulABC.com. Of vraag raad aan je huisarts of behandelend specialist.

Om te weten wat er in uw regio gebeurt, ga naar onze lijst van expertisecentra.

Voor een lijst van activiteiten, ga naar events.

 

In samenwerking met :

Stichting Tegen Kanker

Nieuws in primeur: Lees meer over borst reconstructie met expanders en implanten, het volledige wetenschappelijk rapport