R.E.S.T.O.R.E.

R.E.S.T.O.R.E. is een VZW gericht op het verstrekken van gratis reconstructieve chirurgie en aanverwante medische diensten aan mishandelde kinderen, slachtoffers van geweld, mensen met aangeboren afwijkingen of na ongevallen. De ingrepen zijn niet beperkt tot het gelaat, er is ook aandacht voor de extremiteiten, de borst en de romp.

 

 

 

 

R E S T O R I N G

E M O T I O N A L

S T A B I L I T Y

T H R O U G H

O U T S T A N D I N G

R E C O N S T R U C T I V E

E F F O R T S


(herstel van de emotionele stabiliteit aan de hand van opmerkelijke reconstructieve inspanningen)


RESTORE is er voor mensen in andere landen die behoefte hebben aan reconstructieve chirurgie. De organisatie streeft ernaar de hoop en de esthetiek die ooit bestond in individuen te herstellen, of de esthetiek te verbeteren tot 'hoe het zou moeten zijn’.

Website van R.E.S.T.O.R.E.

Geïnspireerd door: Dr. Michael OBENG