Sport na borstkankerbehandeling

Veel kankerpatiënten blijken na hun behandeling(en) zeer vermoeid te zijn en een zwakke fysieke conditie te hebben. Daarom namen de dienst Medische Oncologie en het Centrum voor Sportgeneeskunde van het UZ Gent als eerste in België het initiatief om na te gaan of een nazorgprogramma de levenskwaliteit van die patiënten kon verbeteren. Het programma bestaat uit fysieke training, psychologische, sociale en relationele begeleiding en ook advies over de juiste voeding en levensstijl. Het richtte zich in de eerste plaats tot vrouwen met borstkanker die chirurgie, radiotherapie (of bestraling) en chemotherapie achter de rug hadden. Het kreeg de naam EU’REKA’ waarin ‘REKA’ staat voor Reïntegratie van Kankerpatiënten.

 

Dankzij de succesvolle bevindingen in Gent startten ook andere ziekenhuizen inmiddels met een gelijkaardig project, waaronder Virga Jesse Hasselt, het Universitair Ziekenhuis Leuven, AZ Damiaan Oostende, AZ Nikolaas en ZNA Middelheim. De zes vormen samen een Werkgroep Oncologische Revalidatie, onder de coördinatie van prof. dr. Jan Bourgois (UZ Gent); Barbara Van Ruymbeke (UZ Gent) en Lies Serrien (UZ Leuven) zijn de projectcoördinatoren.

 

Het is de bedoeling dat binnen de Werkgroep de studie op een grotere proefpopulatie wordt herhaald om de doeltreffendheid van de revalidatie aan te tonen en uiteindelijk ook de goedkeuring van het RIZIV te bekomen. Dat laatste is noodzakelijk om het statuut van "conventie oncologische revalidatie" te genieten en de terugbetaling voor de patiënt te garanderen. Dat proces zit nu dus nog in de voorbereidende fase en wordt wellicht afgerond in augustus 2008. Het Verzekeringscomité van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV beslist in het najaar of de studie mag uitgevoerd worden en op termijn hopelijk in aanmerking komt voor een conventiestatuut.