Beautiful After Breast Cancer Foundation

Preventie

De moderne geneeskunde begint meer en meer een preventieve geneeskunde te worden. Ook inzake borstkanker is hier de laatste jaren, met de ontdekking van het BRCA-gen, een shift gekomen naar preventie. Ondertussen zijn meerdere genen ontdekt alsook meerdere risicofactoren beschreven. Afhankelijk van beide kan een gepersonaliseerde screeningsstrategie gekozen worden. Het is daarom belangrijk om deze risico- en genetische factoren te begrijpen.

Diagnose

Ik kreeg de diagnose kanker... Deze website is een portaal die u en uw naasten zal helpen om persoonlijke informatie en antwoorden te vinden voor uw probleem.

Deze website moet een houvast  en steun zijn voor patiënten op weg naar herstel en een beter leven.

Het "Diagnose" gedeelte van onze website is opgesteld in twee belangrijke delen. Ten eerste zorgen we in "Anatomie en Fysiologie" voor een basiskennis van de borst. In het tweede deel "Tumoren en aandoeningen" gaan we dieper in op alles wat met aandoeningen van de borst te maken heeft.

Verder wensen wij vrouwen te informeren die zich afvragen of zij wel een borstprobleem hebben, maar daarvoor nog niet onmiddellijk hun arts willen consulteren. Kennis en informatie kunnen dikwijls een onmiddellijke geruststelling betekenen indien de vrouw zelf in staat is het probleem te onderkennen en inziet dat hier geen specifieke behandeling voor noodzakelijk is. Anderzijds trachten we ook vrouwen te informeren bij wie wel degelijk een ernstig borstprobleem is vastgesteld, zoals bijvoorbeeld een kwaadaardige aandoening, en die goed voorbereid naar hun arts willen stappen.

Behandeling

Bij de behandeling van een borstkanker hoort meteen ook een keuze gemaakt te worden rondom de reconstructie. Er is geen fundamenteler doel van onze Stichting dan deze awareness bij de patiënten en oncologische chirurgen te brengen. Door vooraf een geïnformeerde beslissing te nemen, blazen we geen bruggen op voor een latere reconstructie zonder hierbij het oncologische aspect uit het oog te verliezen. Uiteraard primeert de overleving en zal de beslissing van de oncologische chirurg altijd voorgaan.

Op de pagina "Beslissen" staat alle informatie die u kan verwachten tijdens een eerste consultatie alvorens u de tumor laat verwijderen. Deze pagina is zeer uitgebreid en uw plastisch chirurg zal enkel die informatie vermelden die voor uw persoonlijke situatie toepasbaar is.

"Verwijderen van de tumor" vertelt het verhaal van de operatie zelf. Dit is de belangrijkste operatie want een goede wegname van de tumor is en blijft het belangrijkste. We leiden u door de verschillende vormen van wegname. Deze beslissing wordt vaak voor u genomen door een multidisciplinair team van oncologen, radiologen, pathologen, radiotherapeuten, borstverpleegkundigen, gynaecologen, oncologische chirurgen en plastische chirurgen.

In het deel "Borstreconstructie" staat alle informatie en illustratie van de verschillende soorten reconstructie met bijhorende stappen.

Revalidatie

Wie behandeld is voor kanker heeft vaak een lange periode nodig om te herstellen.

Kanker is een ingrijpende ziekte met een zware behandeling. Vaak kampen mensen nadien met psychosociale en/of lichamelijke problemen zoals stress, angst, extreme vermoeidheid, pijnlijke gewrichten, een verminderde conditie, lymfoedeem… Dit kan een grote invloed hebben op het algemeen welzijn.

Er zijn revalidatieprogramma’s die worden aangeboden door de meeste ziekenhuizen. We behandelen hier een aantal grote thema’s.

Quality of life

De levenskwaliteit is een belangrijke factor bij het omgaan met borstkanker. Daarom is het belangrijk om coping-mechanismen te vinden die werken, en die zullen van patiënt tot patiënt verschillen. Voor sommigen kan dat zijn: plezier vinden in activiteiten die zij voor de diagnose deden, tijd nemen om te genieten, vrijwilligerswerk doen, lichaamsbeweging... Van het grootste belang is dat studies hebben aangetoond dat het accepteren van de ziekte als een deel van iemands leven een sleutel is tot effectieve verwerking, evenals het focussen op mentale kracht om de patiënt in staat te stellen verder te gaan met het leven. In dit gedeelte behandelen we enkele onderwerpen die patiënten tijdens en na de behandeling ervaren en geven we informatie om deze aan te pakken.

De Stephen S. Kroll Fellowship

Op 19 november 2000 overleed Stephen Kroll in de bloei van zijn carrière. Stephen was een geweldig persoon, een uitstekend chirurg en een buitengewoon leraar. Hij dient herinnerd te worden omwille van zijn belangrijke bijdragen op het gebied van Plastische en Reconstructieve Chirurgie en in het bijzonder omwille van zijn baanbrekend werk op het vlak van autologe borstreconstructies en perforator flappen.

stephen-kroll-image

De ‘Stephen S. Kroll beurs’ bestaat uit een subsidie ​​van € 5000, aangeboden door de Beautiful A.B.C. Stichting en mede-gesponsord door MOTIVA Deze beurs wordt uitgereikt aan een ​​internationaal jong plastisch chirurg (jonger dan 40 jaar) of een laatstejaars assistent Plastische en Reconstructieve Chirurgie om zijn/haar kennis en klinische expertise te optimaliseren op het gebied van microchirurgische borstreconstructie en perforator flappen. De beurs wordt jaarlijks verleend (als een goede kandidaat geselecteerd kan worden) en start telkens op 1 oktober voor een periode van 3 maanden op de afdeling Plastische Chirurgie van het Universitair Ziekenhuis Gent. Deze subsidie ​​kan alleen worden gebruikt voor huisvesting, vervoer en educatieve doeleinden.

Voorheen uitgereikte Stephen S. Kroll beurzen
 • Dr. Suhan Ayhan, Turkey 2002

 • Dr. Colin Morrison, Ireland 2003

 • Dr. Rozina Ali, U.K. 2004

 • Dr. Ned Snyder, U.S.A. 2005

 • Dr. John Hijawi, U.S.A. 2006

 • Dr. Jonathan Cheng, U.S.A. 2007

 • Dr. Patricio Andrades, Chile 2008

 • Dr. Raphael Sinna, France 2009

 • Dr. Mel Patrick Tohill, U.K. (canceled by selected fellow) 2010

 • Dr. Yoko Katsuragi, Japan 2011

 • Dr. Jonathan Keith, U.S.A. 2012

 • Dr. Daniel Wolff, Uruguay 2013

 • Dr. Pornthep Sirimahachaiyakul, Thailand 2014

 • Dr. Yingying Zhang, China 2015

 • Dr. Katherine Gast, U.S.A. 2016

 • Dr. John Wilson, Panama, 2017

 • Dr. Marc Aganloo, Nederland 2018

 • Dr. Mangal Gharti Magar, Nepal 2019

 • Dr. Camila Polary, Brazil, 2020

 • Dr. Mohamed Abdelrahman, Sudan, 2023Aanvragen van een Stephen S. Kroll fellowship

Een beurs kan aangevraagd worden door een CV met foto, ee motivatiebrief, één of twee referentiebrieven en een essay over Stephen Kroll's persoonlijkheid (één pagina lang, niet over zijn wetenschappelijk werk en bijdragen) door te mailen naar pb@beautifulabc.com voor 1 december van elk jaar.

Hartelijk dank aan MOTIVA om het Stephen S. Kroll fellowship te sponsoren.

motiva-implants-logo-purple-large-2000px-transparency