Beautiful After Breast Cancer Foundation

Preventie

De moderne geneeskunde begint meer en meer een preventieve geneeskunde te worden. Ook inzake borstkanker is hier de laatste jaren, met de ontdekking van het BRCA-gen, een shift gekomen naar preventie. Ondertussen zijn meerdere genen ontdekt alsook meerdere risicofactoren beschreven. Afhankelijk van beide kan een gepersonaliseerde screeningsstrategie gekozen worden. Het is daarom belangrijk om deze risico- en genetische factoren te begrijpen.

Diagnose

Ik kreeg de diagnose kanker... Deze website is een portaal die u en uw naasten zal helpen om persoonlijke informatie en antwoorden te vinden voor uw probleem.

Deze website moet een houvast  en steun zijn voor patiënten op weg naar herstel en een beter leven.

Het "Diagnose" gedeelte van onze website is opgesteld in twee belangrijke delen. Ten eerste zorgen we in "Anatomie en Fysiologie" voor een basiskennis van de borst. In het tweede deel "Tumoren en aandoeningen" gaan we dieper in op alles wat met aandoeningen van de borst te maken heeft.

Verder wensen wij vrouwen te informeren die zich afvragen of zij wel een borstprobleem hebben, maar daarvoor nog niet onmiddellijk hun arts willen consulteren. Kennis en informatie kunnen dikwijls een onmiddellijke geruststelling betekenen indien de vrouw zelf in staat is het probleem te onderkennen en inziet dat hier geen specifieke behandeling voor noodzakelijk is. Anderzijds trachten we ook vrouwen te informeren bij wie wel degelijk een ernstig borstprobleem is vastgesteld, zoals bijvoorbeeld een kwaadaardige aandoening, en die goed voorbereid naar hun arts willen stappen.

Behandeling

Bij de behandeling van een borstkanker hoort meteen ook een keuze gemaakt te worden rondom de reconstructie. Er is geen fundamenteler doel van onze Stichting dan deze awareness bij de patiënten en oncologische chirurgen te brengen. Door vooraf een geïnformeerde beslissing te nemen, blazen we geen bruggen op voor een latere reconstructie zonder hierbij het oncologische aspect uit het oog te verliezen. Uiteraard primeert de overleving en zal de beslissing van de oncologische chirurg altijd voorgaan.

Op de pagina "Beslissen" staat alle informatie die u kan verwachten tijdens een eerste consultatie alvorens u de tumor laat verwijderen. Deze pagina is zeer uitgebreid en uw plastisch chirurg zal enkel die informatie vermelden die voor uw persoonlijke situatie toepasbaar is.

"Verwijderen van de tumor" vertelt het verhaal van de operatie zelf. Dit is de belangrijkste operatie want een goede wegname van de tumor is en blijft het belangrijkste. We leiden u door de verschillende vormen van wegname. Deze beslissing wordt vaak voor u genomen door een multidisciplinair team van oncologen, radiologen, pathologen, radiotherapeuten, borstverpleegkundigen, gynaecologen, oncologische chirurgen en plastische chirurgen.

In het deel "Borstreconstructie" staat alle informatie en illustratie van de verschillende soorten reconstructie met bijhorende stappen.

Revalidatie

Wie behandeld is voor kanker heeft vaak een lange periode nodig om te herstellen.

Kanker is een ingrijpende ziekte met een zware behandeling. Vaak kampen mensen nadien met psychosociale en/of lichamelijke problemen zoals stress, angst, extreme vermoeidheid, pijnlijke gewrichten, een verminderde conditie, lymfoedeem… Dit kan een grote invloed hebben op het algemeen welzijn.

Er zijn revalidatieprogramma’s die worden aangeboden door de meeste ziekenhuizen. We behandelen hier een aantal grote thema’s.

Quality of life

De levenskwaliteit is een belangrijke factor bij het omgaan met borstkanker. Daarom is het belangrijk om coping-mechanismen te vinden die werken, en die zullen van patiënt tot patiënt verschillen. Voor sommigen kan dat zijn: plezier vinden in activiteiten die zij voor de diagnose deden, tijd nemen om te genieten, vrijwilligerswerk doen, lichaamsbeweging... Van het grootste belang is dat studies hebben aangetoond dat het accepteren van de ziekte als een deel van iemands leven een sleutel is tot effectieve verwerking, evenals het focussen op mentale kracht om de patiënt in staat te stellen verder te gaan met het leven. In dit gedeelte behandelen we enkele onderwerpen die patiënten tijdens en na de behandeling ervaren en geven we informatie om deze aan te pakken.

Praktische problemen

Naast medische aspecten komen er bij een borstreconstructie ook andere aspecten kijken.

Financiële kwesties

Tegemoetkomingen door de openbare gezondheidszorg of door particuliere verzekeringsmaatschappijen kunnen enorm variëren en deze hangen voornamelijk af van het lokale beleid.

Bijvoorbeeld in Zwitserland en de Verenigde Staten zullen particuliere verzekeringsmaatschappijen alleen instemmen om de procedure terug te betalen wanneer vooraf de toestemming werd verkregen. Uw plastisch chirurg moet dit verzoek tot terugbetaling indienen.

Daarentegen is in vele landen een borstreconstructie een wettelijk recht en verzekeringsmaatschappijen moeten er sterke argumenten aanbrengen om een tegemoetkoming te weigeren. Soms wordt er echter een zeer lage vergoeding voorzien, waardoor het voor ziekenhuizen financieel onhaalbaar is om dit type chirurgie uit te voeren.

In landen met een publieke gezondheidszorg zoals België, Frankrijk, Ierland, Italië en het Verenigd Koninkrijk is een voorafgaande goedkeuring niet altijd noodzakelijk. Helaas blijft de ziekenhuisvergoeding laag. Dit kan het moeilijk maken om een groot aantal centra te vinden die alle opties voor borstreconstructie aanbieden. Bovendien worden de ziekenhuizen ook in de verleiding gebracht om enkel de meest lucratieve technieken aan te bieden, in plaats van de meest geschikte procedure voor elke individuele patiënt.

Omwille van deze reden zal men in sommige landen extra kosten in rekening brengen, in aanvulling op de vergoedingen voorzien door de publieke gezondheidszorg. Op deze manier zullen alle patiënten de meest geschikte reconstructieve techniek aangeboden krijgen. Deze extra financiële kosten dient u zelf te financieren of kunnen gedragen worden door uw eigen aanvullende particuliere verzekering.

Wij geven u het advies voldoende informatie in te winnen over de financiële gevolgen van een operatie, bij uw chirurg of bij het administratief personeel. Neem ook uw verzekeringspolis zorgvuldig door, en vergewis uzelf ervan voldoende op de hoogte te zijn van de financiële tegemoetkoming door uw ziekteverzekering.

Arbeidsongeschiktheid

De totale periode van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald door de oncologische ingreep, de reconstructieve techniek en de nood aan bijkomende therapie.

1. Patiënten die een onmiddellijke reconstructie ondergaan

A. Na borstsparende chirurgie

Een reconstructie van de borst of de uitvoering van loco-regionale flappen verlengen de periode van arbeidsongeschiktheid niet. Na een herstelperiode van 3 à 4 weken is radiotherapie vereist gedurende 5 à 6 weken.

Na deze bijkomende behandeling heeft men soms enkele weken extra nodig om voldoende te herstellen.

B. Na een gedeeltelijke of volledige borstamputatie

Zonder een borstreconstructie of een bijkomende behandeling bedraagt de herstelperiode ongeveer 3 à 4 weken.

Wanneer een onmiddellijke reconstructie uitgevoerd wordt, zal de totale hersteltijd ongeveer 6 weken bedragen.

Wanneer een bijkomende therapie noodzakelijk is (chemo- of radiotherapie), zal de hersteltijd verder oplopen.

Radiotherapie voegt gewoonlijk 5 tot 8 weken toe aan de hersteltijd, terwijl chemotherapie de arbeidsongeschiktheid met 6 maanden kan verlengen.

2. Patiënten die een laattijdige reconstructie ondergaan

Zowel na een implantaat-gebaseerde reconstructie als na een transplantatie van lichaamseigen weefsel, is een herstelperiode van 6 weken vereist.

Het volledig hernemen van de dagactiviteiten is eenvoudiger na een reconstructie met een perforatorflap, aangezien de spierfunctie en spierkracht bewaard bleven.

Chirurg

Bij een directe borstreconstructie wordt de operatie uitgevoerd door twee teams, vaak van verschillende specialismen. De verwijdering van de tumor, de borstklier en/of okselklier(en) wordt uitgevoerd door een chirurgisch oncoloog. Dit kan een algemeen chirurg, een gynaecoloog of een plastisch chirurg zijn. Gelijktijdig of onmiddellijk daarna voeren plastisch chirurgen de reconstructie uit met een implantaat of met autoloog (eigen lichaam) weefsel.

Bij een uitgestelde borstreconstructie zijn twee teams van plastisch chirurgen betrokken. Eén groep bereidt de plaats van de ontvanger voor door het bestaande litteken te openen, een holte te creëren waarin de nieuwe borst wordt ingebracht en de interne borstvaten te dissecteren. Tegelijkertijd oogst het tweede team de flap. Na het overbrengen van het weefsel en het uitvoeren van de microchirurgische anastomose, helpen beide teams vervolgens bij het sluiten van de resterende wonden. Bij reconstructie op basis van implantaten is slechts één team van plastisch chirurgen nodig.

Plastisch chirurgen zijn gespecialiseerde artsen die, na het behalen van een medisch diploma, een intensieve opleiding volgen in zowel algemene (3-6 jaar) als plastische chirurgie (3-5 jaar). Zij voeren met name complexe reconstructieve ingrepen uit en zijn toegerust om eventuele complicaties op te vangen. Niet alle plastisch chirurgen hebben ervaring met borstreconstructies en het is verstandig om dit van tevoren na te gaan. Het is ook belangrijk dat u vaststelt wie verantwoordelijk zal zijn voor uw operatie en de postoperatieve zorg.