Beautiful After Breast Cancer Foundation

Preventie

De moderne geneeskunde begint meer en meer een preventieve geneeskunde te worden. Ook inzake borstkanker is hier de laatste jaren, met de ontdekking van het BRCA-gen, een shift gekomen naar preventie. Ondertussen zijn meerdere genen ontdekt alsook meerdere risicofactoren beschreven. Afhankelijk van beide kan een gepersonaliseerde screeningsstrategie gekozen worden. Het is daarom belangrijk om deze risico- en genetische factoren te begrijpen.

Diagnose

Ik kreeg de diagnose kanker... Deze website is een portaal die u en uw naasten zal helpen om persoonlijke informatie en antwoorden te vinden voor uw probleem.

Deze website moet een houvast  en steun zijn voor patiënten op weg naar herstel en een beter leven.

Het "Diagnose" gedeelte van onze website is opgesteld in twee belangrijke delen. Ten eerste zorgen we in "Anatomie en Fysiologie" voor een basiskennis van de borst. In het tweede deel "Tumoren en aandoeningen" gaan we dieper in op alles wat met aandoeningen van de borst te maken heeft.

Verder wensen wij vrouwen te informeren die zich afvragen of zij wel een borstprobleem hebben, maar daarvoor nog niet onmiddellijk hun arts willen consulteren. Kennis en informatie kunnen dikwijls een onmiddellijke geruststelling betekenen indien de vrouw zelf in staat is het probleem te onderkennen en inziet dat hier geen specifieke behandeling voor noodzakelijk is. Anderzijds trachten we ook vrouwen te informeren bij wie wel degelijk een ernstig borstprobleem is vastgesteld, zoals bijvoorbeeld een kwaadaardige aandoening, en die goed voorbereid naar hun arts willen stappen.

Behandeling

Bij de behandeling van een borstkanker hoort meteen ook een keuze gemaakt te worden rondom de reconstructie. Er is geen fundamenteler doel van onze Stichting dan deze awareness bij de patiënten en oncologische chirurgen te brengen. Door vooraf een geïnformeerde beslissing te nemen, blazen we geen bruggen op voor een latere reconstructie zonder hierbij het oncologische aspect uit het oog te verliezen. Uiteraard primeert de overleving en zal de beslissing van de oncologische chirurg altijd voorgaan.

Op de pagina "Beslissen" staat alle informatie die u kan verwachten tijdens een eerste consultatie alvorens u de tumor laat verwijderen. Deze pagina is zeer uitgebreid en uw plastisch chirurg zal enkel die informatie vermelden die voor uw persoonlijke situatie toepasbaar is.

"Verwijderen van de tumor" vertelt het verhaal van de operatie zelf. Dit is de belangrijkste operatie want een goede wegname van de tumor is en blijft het belangrijkste. We leiden u door de verschillende vormen van wegname. Deze beslissing wordt vaak voor u genomen door een multidisciplinair team van oncologen, radiologen, pathologen, radiotherapeuten, borstverpleegkundigen, gynaecologen, oncologische chirurgen en plastische chirurgen.

In het deel "Borstreconstructie" staat alle informatie en illustratie van de verschillende soorten reconstructie met bijhorende stappen.

Revalidatie

Wie behandeld is voor kanker heeft vaak een lange periode nodig om te herstellen.

Kanker is een ingrijpende ziekte met een zware behandeling. Vaak kampen mensen nadien met psychosociale en/of lichamelijke problemen zoals stress, angst, extreme vermoeidheid, pijnlijke gewrichten, een verminderde conditie, lymfoedeem… Dit kan een grote invloed hebben op het algemeen welzijn.

Er zijn revalidatieprogramma’s die worden aangeboden door de meeste ziekenhuizen. We behandelen hier een aantal grote thema’s.

Quality of life

De levenskwaliteit is een belangrijke factor bij het omgaan met borstkanker. Daarom is het belangrijk om coping-mechanismen te vinden die werken, en die zullen van patiënt tot patiënt verschillen. Voor sommigen kan dat zijn: plezier vinden in activiteiten die zij voor de diagnose deden, tijd nemen om te genieten, vrijwilligerswerk doen, lichaamsbeweging... Van het grootste belang is dat studies hebben aangetoond dat het accepteren van de ziekte als een deel van iemands leven een sleutel is tot effectieve verwerking, evenals het focussen op mentale kracht om de patiënt in staat te stellen verder te gaan met het leven. In dit gedeelte behandelen we enkele onderwerpen die patiënten tijdens en na de behandeling ervaren en geven we informatie om deze aan te pakken.

From Hope to Joy!

Vooreerst hartelijk dank voor uw bezoek aan de Beautiful After Breast Cancer website.

De Stichting Beautiful After Breast Cancer is een stichting van openbaar nut geregistreerd in België. Ons gedachtengoed gecreëerd in 2010 werd eerst vertaald in een private stichting in 2011 maar omgezet naar een stichting van openbaar nut in 2012.

Het belangrijkste doel van de Stichting Beautiful After Breast Cancer is meer bewustzijn creëren rond het wel-zijn en wel-voelen na de diagnose van borstkanker. Wij focussen ons dan ook vooral, maar niet uitsluitend op de periode na de oncologische behandelingen. Wij focussen niet op de reconstructie van een borst maar wel op de reconstructie van uw leven! Een leven gevuld met vreugde en geluk waar men zich mooi en aantrekkelijk voelt is wel degelijk mogelijk na borstkanker.

De Stichting Beautiful After Breast Cancer wordt beheerd en gestuurd door een grote groep van dynamische personen bestaande uit een helft ex-patiënten en een andere helft geneesheren. Dit laat ons toe een uniek advies te formuleren die zowel de realiteit van de patiënt als de realiteit van de zorgverstrekker vertegenwoordigt en die hierdoor precies overeenstemt met wat er realistisch omgaat bij de patiënt.

De Stichting Beautiful After Breast Cancer is actief in verschillende landen in de wereld. Al deze divisies delen dezelfde visie en gedrevenheid. Borstkanker treft 1 op 9 vrouwen overal ter wereld. Iedereen heeft recht op informatie.

Om onze doelstellingen te bereiken hebben we uiteraard geld nodig. De Stichting Beautiful After Breast Cancer organiseert verschillende fund-raising activiteiten doorheen het jaar om fondsen te verzamelen. Elke donatie wordt dan ook enorm gewaardeerd. Maar er zijn ook verschillende andere manieren om te helpen.

De Stichting Beautiful After Breast Cancer heeft geen politieke of religieuze agenda.

Indien u vragen heeft, twijfel dan niet ons te contacteren.