Beautiful After Breast Cancer Foundation

Preventie

De moderne geneeskunde begint meer en meer een preventieve geneeskunde te worden. Ook inzake borstkanker is hier de laatste jaren, met de ontdekking van het BRCA-gen, een shift gekomen naar preventie. Ondertussen zijn meerdere genen ontdekt alsook meerdere risicofactoren beschreven. Afhankelijk van beide kan een gepersonaliseerde screeningsstrategie gekozen worden. Het is daarom belangrijk om deze risico- en genetische factoren te begrijpen.

Diagnose

Ik kreeg de diagnose kanker... Deze website is een portaal die u en uw naasten zal helpen om persoonlijke informatie en antwoorden te vinden voor uw probleem.

Deze website moet een houvast  en steun zijn voor patiënten op weg naar herstel en een beter leven.

Het "Diagnose" gedeelte van onze website is opgesteld in twee belangrijke delen. Ten eerste zorgen we in "Anatomie en Fysiologie" voor een basiskennis van de borst. In het tweede deel "Tumoren en aandoeningen" gaan we dieper in op alles wat met aandoeningen van de borst te maken heeft.

Verder wensen wij vrouwen te informeren die zich afvragen of zij wel een borstprobleem hebben, maar daarvoor nog niet onmiddellijk hun arts willen consulteren. Kennis en informatie kunnen dikwijls een onmiddellijke geruststelling betekenen indien de vrouw zelf in staat is het probleem te onderkennen en inziet dat hier geen specifieke behandeling voor noodzakelijk is. Anderzijds trachten we ook vrouwen te informeren bij wie wel degelijk een ernstig borstprobleem is vastgesteld, zoals bijvoorbeeld een kwaadaardige aandoening, en die goed voorbereid naar hun arts willen stappen.

Behandeling

Bij de behandeling van een borstkanker hoort meteen ook een keuze gemaakt te worden rondom de reconstructie. Er is geen fundamenteler doel van onze Stichting dan deze awareness bij de patiënten en oncologische chirurgen te brengen. Door vooraf een geïnformeerde beslissing te nemen, blazen we geen bruggen op voor een latere reconstructie zonder hierbij het oncologische aspect uit het oog te verliezen. Uiteraard primeert de overleving en zal de beslissing van de oncologische chirurg altijd voorgaan.

Op de pagina "Beslissen" staat alle informatie die u kan verwachten tijdens een eerste consultatie alvorens u de tumor laat verwijderen. Deze pagina is zeer uitgebreid en uw plastisch chirurg zal enkel die informatie vermelden die voor uw persoonlijke situatie toepasbaar is.

"Verwijderen van de tumor" vertelt het verhaal van de operatie zelf. Dit is de belangrijkste operatie want een goede wegname van de tumor is en blijft het belangrijkste. We leiden u door de verschillende vormen van wegname. Deze beslissing wordt vaak voor u genomen door een multidisciplinair team van oncologen, radiologen, pathologen, radiotherapeuten, borstverpleegkundigen, gynaecologen, oncologische chirurgen en plastische chirurgen.

In het deel "Borstreconstructie" staat alle informatie en illustratie van de verschillende soorten reconstructie met bijhorende stappen.

Revalidatie

Wie behandeld is voor kanker heeft vaak een lange periode nodig om te herstellen.

Kanker is een ingrijpende ziekte met een zware behandeling. Vaak kampen mensen nadien met psychosociale en/of lichamelijke problemen zoals stress, angst, extreme vermoeidheid, pijnlijke gewrichten, een verminderde conditie, lymfoedeem… Dit kan een grote invloed hebben op het algemeen welzijn.

Er zijn revalidatieprogramma’s die worden aangeboden door de meeste ziekenhuizen. We behandelen hier een aantal grote thema’s.

Quality of life

De levenskwaliteit is een belangrijke factor bij het omgaan met borstkanker. Daarom is het belangrijk om coping-mechanismen te vinden die werken, en die zullen van patiënt tot patiënt verschillen. Voor sommigen kan dat zijn: plezier vinden in activiteiten die zij voor de diagnose deden, tijd nemen om te genieten, vrijwilligerswerk doen, lichaamsbeweging... Van het grootste belang is dat studies hebben aangetoond dat het accepteren van de ziekte als een deel van iemands leven een sleutel is tot effectieve verwerking, evenals het focussen op mentale kracht om de patiënt in staat te stellen verder te gaan met het leven. In dit gedeelte behandelen we enkele onderwerpen die patiënten tijdens en na de behandeling ervaren en geven we informatie om deze aan te pakken.

Legal Notice

Alle inhoud van deze website is eigendom van of wordt gecontroleerd door de Beautiful After Breast Cancer Foundation en wordt beschermd door wereldwijde auteursrechtwetten. U mag de inhoud alleen downloaden voor persoonlijk gebruik voor niet-commerciële doeleinden, maar wijziging of verdere reproductie van de inhoud is niet toegestaan. De inhoud mag op geen enkele andere manier worden gekopieerd of gebruikt.

De eigenaars van deze site zullen redelijke inspanningen leveren om up-to-date en accurate informatie op te nemen in deze internetsite, maar geven geen verklaringen, garanties of zekerheden over de nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van de verstrekte informatie. De eigenaars van deze site kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verwondingen die het gevolg zijn van uw toegang tot, of uw onvermogen om toegang te krijgen tot deze website, of van het feit dat u zich verlaten hebt op informatie die op deze website wordt verstrekt.

Deze website kan links of verwijzingen naar andere sites bevatten, maar de eigenaars van deze site zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere sites en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel die uit die inhoud voortvloeit. Alle links naar andere sites worden louter voor het gemak van de gebruikers van deze website ter beschikking gesteld.

De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, trade dress en producten op deze internetsite zijn beschermd in Europa en internationaal. Er mag geen gebruik van worden gemaakt zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de eigenaars van deze site, behalve om de producten of diensten van het bedrijf te identificeren.

Alle persoonlijk identificeerbare informatie in elektronische communicatie naar deze internetsite valt onder het privacybeleid van deze site De eigenaars van deze site zijn vrij om alle andere informatie in dergelijke communicatie te gebruiken of te kopiëren, met inbegrip van alle ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of knowhow die daarin openbaar wordt gemaakt, voor alle doeleinden. Dergelijke doeleinden kunnen de bekendmaking aan derden en/of de ontwikkeling en/of marketing van goederen of diensten omvatten.

De afzender van enige communicatie aan deze internetsite of anderszins aan de eigenaars van deze site is verantwoordelijk voor de inhoud en de daarin vervatte informatie, met inbegrip van de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan.