Beautiful After Breast Cancer Foundation

Preventie

De moderne geneeskunde begint meer en meer een preventieve geneeskunde te worden. Ook inzake borstkanker is hier de laatste jaren, met de ontdekking van het BRCA-gen, een shift gekomen naar preventie. Ondertussen zijn meerdere genen ontdekt alsook meerdere risicofactoren beschreven. Afhankelijk van beide kan een gepersonaliseerde screeningsstrategie gekozen worden. Het is daarom belangrijk om deze risico- en genetische factoren te begrijpen.

Diagnose

Ik kreeg de diagnose kanker... Deze website is een portaal die u en uw naasten zal helpen om persoonlijke informatie en antwoorden te vinden voor uw probleem.

Deze website moet een houvast  en steun zijn voor patiënten op weg naar herstel en een beter leven.

Het "Diagnose" gedeelte van onze website is opgesteld in twee belangrijke delen. Ten eerste zorgen we in "Anatomie en Fysiologie" voor een basiskennis van de borst. In het tweede deel "Tumoren en aandoeningen" gaan we dieper in op alles wat met aandoeningen van de borst te maken heeft.

Verder wensen wij vrouwen te informeren die zich afvragen of zij wel een borstprobleem hebben, maar daarvoor nog niet onmiddellijk hun arts willen consulteren. Kennis en informatie kunnen dikwijls een onmiddellijke geruststelling betekenen indien de vrouw zelf in staat is het probleem te onderkennen en inziet dat hier geen specifieke behandeling voor noodzakelijk is. Anderzijds trachten we ook vrouwen te informeren bij wie wel degelijk een ernstig borstprobleem is vastgesteld, zoals bijvoorbeeld een kwaadaardige aandoening, en die goed voorbereid naar hun arts willen stappen.

Behandeling

Bij de behandeling van een borstkanker hoort meteen ook een keuze gemaakt te worden rondom de reconstructie. Er is geen fundamenteler doel van onze Stichting dan deze awareness bij de patiënten en oncologische chirurgen te brengen. Door vooraf een geïnformeerde beslissing te nemen, blazen we geen bruggen op voor een latere reconstructie zonder hierbij het oncologische aspect uit het oog te verliezen. Uiteraard primeert de overleving en zal de beslissing van de oncologische chirurg altijd voorgaan.

Op de pagina "Beslissen" staat alle informatie die u kan verwachten tijdens een eerste consultatie alvorens u de tumor laat verwijderen. Deze pagina is zeer uitgebreid en uw plastisch chirurg zal enkel die informatie vermelden die voor uw persoonlijke situatie toepasbaar is.

"Verwijderen van de tumor" vertelt het verhaal van de operatie zelf. Dit is de belangrijkste operatie want een goede wegname van de tumor is en blijft het belangrijkste. We leiden u door de verschillende vormen van wegname. Deze beslissing wordt vaak voor u genomen door een multidisciplinair team van oncologen, radiologen, pathologen, radiotherapeuten, borstverpleegkundigen, gynaecologen, oncologische chirurgen en plastische chirurgen.

In het deel "Borstreconstructie" staat alle informatie en illustratie van de verschillende soorten reconstructie met bijhorende stappen.

Revalidatie

Wie behandeld is voor kanker heeft vaak een lange periode nodig om te herstellen.

Kanker is een ingrijpende ziekte met een zware behandeling. Vaak kampen mensen nadien met psychosociale en/of lichamelijke problemen zoals stress, angst, extreme vermoeidheid, pijnlijke gewrichten, een verminderde conditie, lymfoedeem… Dit kan een grote invloed hebben op het algemeen welzijn.

Er zijn revalidatieprogramma’s die worden aangeboden door de meeste ziekenhuizen. We behandelen hier een aantal grote thema’s.

Quality of life

De levenskwaliteit is een belangrijke factor bij het omgaan met borstkanker. Daarom is het belangrijk om coping-mechanismen te vinden die werken, en die zullen van patiënt tot patiënt verschillen. Voor sommigen kan dat zijn: plezier vinden in activiteiten die zij voor de diagnose deden, tijd nemen om te genieten, vrijwilligerswerk doen, lichaamsbeweging... Van het grootste belang is dat studies hebben aangetoond dat het accepteren van de ziekte als een deel van iemands leven een sleutel is tot effectieve verwerking, evenals het focussen op mentale kracht om de patiënt in staat te stellen verder te gaan met het leven. In dit gedeelte behandelen we enkele onderwerpen die patiënten tijdens en na de behandeling ervaren en geven we informatie om deze aan te pakken.

Steun aan Beautiful A.B.C.

Waarom doneren?

Schenken aan anderen maakt niet alleen uzelf gelukkiger, u leeft er ook nog langer door. Dit werd ook wetenschappelijk bewezen. Bekijk de onderstaande video eens:

Hoe kan u ons helpen?

Er zijn vele manieren waarop u, als individu of als organisatie, het werk van de Beautiful A.B.C. Stichting kan ondersteunen. Financiële steun is cruciaal om vooruit te kunnen gaan maar ook vrijwilligers zijn zeer belangrijk.

Giften

Door bij te dragen aan het algemene fonds, verhoogt u ons vermogen om vrouwen over de hele wereld te informeren. Uw bijdragen helpen ons om de website in stand te houden en uit te breiden, en om het budget voor onze projecten te verhogen. Indien u verkiest meteen bij te dragen aan het succes van één van onze projecten, dan kan u uw gift ook specifiek toewijzen. Op deze manier kan u bijvoorbeeld kiezen de vertaling van onze website in een nieuwe taal of de toewijzing van een opleidingsbeurs aan een reconstructief chirurg te sponsoren.

Als een volwaardig erkende stichting van openbaar nut, is Beautiful A.B.C. gemachtigd om fiscale attesten uit te reiken voor giften vanaf 40€ binnen België. Een dergelijk attest wordt op het einde van het lopend jaar aan u toegestuurd.

Personen die buiten België wonen en een gift willen doen MET een fiscaal attest, kunnen ons best rechtstreeks contacteren. Zonder fiscaal attest kan men onmiddellijk storten op onderstaand rekeningnummer.

Rekeningnummer voor giften

Beautiful After Breast Cancer Stichting, De Gerlachekaai 20, B-2000 Antwerpen
BE50 7350 3764 8718
BIC : KREDBEBB
(fiscaal attest vanaf 40€)

Vrijwilligers

De Beautiful A.B.C. Stichting wordt voornamelijk in stand gehouden door vrijwilligers, wat onze algemene kosten laag houdt. Wij zijn steeds op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij onze fondsenwerving acties. Als u betrokken wil worden bij de organisatie van één van onze komende evenementen, of een idee hebt voor een fondsenwerving evenement dat u zou willen sponsoren of organiseren, neem dan graag contact met ons op. 

Bedrijfsfilantropie

De Beautiful A.B.C. Stichting is een volledig erkende non-profit organisatie. Wij werken graag met u of met uw financiële afdeling samen om de op fiscaal vlak meest aantrekkelijke sponsormogelijkheid te identificeren. U kan hiervoor best mailen naar info@beautifulabc.com

 

Bent u geïnteresseerd in het verlenen van eender welke vorm van steun van giften, vrijwilligerswerk tot fondsenwerving, of wil u meehelpen bij het organiseren van een van onze evenementen, neem dan contact met ons op.

Er is zelfs iets wat u nu reeds onmiddellijk kan doen: Reik vrouwen met borstkanker de hand en forward de link naar onze website waar ze belangrijke informatie kunnen vinden over de ziekte en de behandelingen alsook over borstreconstructie.

Sponsorcategorieën

Hieronder vindt u de verschillende soorten van sponsorcategorieën:

 

Corporate Funding

Corporate Funding in natura

Financiële steun van een evenement

Steun een evenement in natura

Individuële sponsoring

Vrijwilligers

 

Voor verdere informatie gelieve te mailen naar info@beautifulabc.com