Beautiful After Breast Cancer Foundation

Preventie

De moderne geneeskunde begint meer en meer een preventieve geneeskunde te worden. Ook inzake borstkanker is hier de laatste jaren, met de ontdekking van het BRCA-gen, een shift gekomen naar preventie. Ondertussen zijn meerdere genen ontdekt alsook meerdere risicofactoren beschreven. Afhankelijk van beide kan een gepersonaliseerde screeningsstrategie gekozen worden. Het is daarom belangrijk om deze risico- en genetische factoren te begrijpen.

Diagnose

Ik kreeg de diagnose kanker... Deze website is een portaal die u en uw naasten zal helpen om persoonlijke informatie en antwoorden te vinden voor uw probleem.

Deze website moet een houvast  en steun zijn voor patiënten op weg naar herstel en een beter leven.

Het "Diagnose" gedeelte van onze website is opgesteld in twee belangrijke delen. Ten eerste zorgen we in "Anatomie en Fysiologie" voor een basiskennis van de borst. In het tweede deel "Tumoren en aandoeningen" gaan we dieper in op alles wat met aandoeningen van de borst te maken heeft.

Verder wensen wij vrouwen te informeren die zich afvragen of zij wel een borstprobleem hebben, maar daarvoor nog niet onmiddellijk hun arts willen consulteren. Kennis en informatie kunnen dikwijls een onmiddellijke geruststelling betekenen indien de vrouw zelf in staat is het probleem te onderkennen en inziet dat hier geen specifieke behandeling voor noodzakelijk is. Anderzijds trachten we ook vrouwen te informeren bij wie wel degelijk een ernstig borstprobleem is vastgesteld, zoals bijvoorbeeld een kwaadaardige aandoening, en die goed voorbereid naar hun arts willen stappen.

Behandeling

Bij de behandeling van een borstkanker hoort meteen ook een keuze gemaakt te worden rondom de reconstructie. Er is geen fundamenteler doel van onze Stichting dan deze awareness bij de patiënten en oncologische chirurgen te brengen. Door vooraf een geïnformeerde beslissing te nemen, blazen we geen bruggen op voor een latere reconstructie zonder hierbij het oncologische aspect uit het oog te verliezen. Uiteraard primeert de overleving en zal de beslissing van de oncologische chirurg altijd voorgaan.

Op de pagina "Beslissen" staat alle informatie die u kan verwachten tijdens een eerste consultatie alvorens u de tumor laat verwijderen. Deze pagina is zeer uitgebreid en uw plastisch chirurg zal enkel die informatie vermelden die voor uw persoonlijke situatie toepasbaar is.

"Verwijderen van de tumor" vertelt het verhaal van de operatie zelf. Dit is de belangrijkste operatie want een goede wegname van de tumor is en blijft het belangrijkste. We leiden u door de verschillende vormen van wegname. Deze beslissing wordt vaak voor u genomen door een multidisciplinair team van oncologen, radiologen, pathologen, radiotherapeuten, borstverpleegkundigen, gynaecologen, oncologische chirurgen en plastische chirurgen.

In het deel "Borstreconstructie" staat alle informatie en illustratie van de verschillende soorten reconstructie met bijhorende stappen.

Revalidatie

Wie behandeld is voor kanker heeft vaak een lange periode nodig om te herstellen.

Kanker is een ingrijpende ziekte met een zware behandeling. Vaak kampen mensen nadien met psychosociale en/of lichamelijke problemen zoals stress, angst, extreme vermoeidheid, pijnlijke gewrichten, een verminderde conditie, lymfoedeem… Dit kan een grote invloed hebben op het algemeen welzijn.

Er zijn revalidatieprogramma’s die worden aangeboden door de meeste ziekenhuizen. We behandelen hier een aantal grote thema’s.

Quality of life

De levenskwaliteit is een belangrijke factor bij het omgaan met borstkanker. Daarom is het belangrijk om coping-mechanismen te vinden die werken, en die zullen van patiënt tot patiënt verschillen. Voor sommigen kan dat zijn: plezier vinden in activiteiten die zij voor de diagnose deden, tijd nemen om te genieten, vrijwilligerswerk doen, lichaamsbeweging... Van het grootste belang is dat studies hebben aangetoond dat het accepteren van de ziekte als een deel van iemands leven een sleutel is tot effectieve verwerking, evenals het focussen op mentale kracht om de patiënt in staat te stellen verder te gaan met het leven. In dit gedeelte behandelen we enkele onderwerpen die patiënten tijdens en na de behandeling ervaren en geven we informatie om deze aan te pakken.

Stichting van de Foundation

De Beautiful A.B.C. Stichting werd opgericht in 2011 om het bewustzijn te vergroten en fondsen te verwerven voor onderzoek en uitoefening van reconstructieve borstchirurgie.

founding-large1

Begin 2006 werden de eerste bouwstenen van de stichting gelegd door Prof. Phillip Blondeel, een gerenommeerd reconstructieve chirurg. Hoewel Prof. Blondeel meer en meer borstreconstructies verrichtte, merkte hij dat er nog veel werk aan de winkel was om het bewustzijn en de kennis over de beschikbare reconstructieve mogelijkheden na borstamputatie te verbeteren. Zelfs collega-artsen en patiënten die fervent het internet doorzochten, vonden het moeilijk om objectieve informatie over dit onderwerp te vinden.

Om tegemoet te komen aan deze informatiekloof, schreef Prof. Blondeel een boek betreffende esthetische en reconstructieve borstchirurgie, uitgelegd in een taal toegankelijk voor het grote publiek. Twee jaar na deze Nederlandstalige publicatie, besloot Prof. Blondeel dat hij een groter publiek wilde bereiken, waarop hij de inhoud van het boek op het internet plaatste, vrij beschikbaar voor iedereen.


De Beautiful A.B.C Stichting startte met de ontwikkeling van deze ​​website om dit educatie-initiatief van Prof. Blondeel verder te zetten. Het was de bedoeling een objectieve, professionele en duidelijke website te creëren die gemakkelijk is om te lezen en om doorheen navigeren. Deze website werd oorspronkelijk gepresenteerd in het Engels, maar volledige vertalingen in het Nederlands, Frans, Italiaans, Spaans en Russisch volgen in de nabije toekomst.
Naast het gebrek aan informatie, kampt de specialisatie reconstructieve borstchirurgie met een gebrek aan financiering. Reconstructieve borstchirurgie wordt vaak verward met esthetische chirurgie en worstelt bovendien met een negatief imago. Als gevolg hiervan worden chirurgen in de hele wereld onderbetaald voor deze reconstructieve ingrepen en tasten patiënten regelmatig in hun eigen zak om de nodige zorg te verkrijgen. De verwarring van reconstructieve met esthetische borstingrepen heeft het ook bijna onmogelijk gemaakt om subsidies te bekomen voor reconstructieve chirurgie projecten.

Tenslotte hebben we ook tijdens onze medische missies in derdewereldlanden gemerkt dat fondsen voor borstreconstructie en de expertise vrijwel onbestaande zijn in vele landen in Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. Hoewel complexe microchirurgische technieken vaak niet mogelijk zijn, geloven we dat elementaire chirurgische vaardigheden kunnen worden aangeleerd aan lokale chirurgen, wat hen toelaat in fundamentele borstkankerzorg te voorzien en een daaropvolgende elementaire reconstructie aan te bieden.

Daarom was het tweede doel van de stichting fondsenwerving voor medisch onderzoek en expertise op het vlak van reconstructieve borstoperaties. De informatie over de verschillende projecten en evenementen die we ontwikkelden ter ondersteuning van de Beautiful A.B.C. Stichting kan u terugvinden op onze website.

Officieel werd de website op 30 maart 2011 in Gent opgericht door Prof. Phillip Blondeel en mevr. Annette Porter. Echter dankzij de inspanningen van een zeer enthousiaste groep van artsen, ex-patiënten en leken is de Stichting gegroeid tot wat zij de dag van vandaag is. Zonder de voortdurende inspanningen van Colin Morrison, Laurent Pellet, Rossella Sgarzani, Christine Van Velthoven en Johan Vandeweghe kon deze droom niet gerealiseerd worden.