Disclaimer

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 24 mei 2018

Welkom

Dit Privacybeleid omschrijft onze praktijken in verband met informatie die wij verzamelen via de website die door ons wordt uitgevoerd en beheerd (hierna “site” genoemd). Door persoonsgegevens aan ons te geven of door de site te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

Informatieverzameling

Informatie die u verstrekt

Op sommige pagina’s van de site kunt u gevraagd worden om uw persoonsgegevens over te maken zodat u kunt profiteren van specifieke dienstverlening (zoals de nieuwsbrief, uitnodiging voor onze events of informatie omtrent onze activiteiten) of om deel te nemen aan een bepaalde activiteit of event.

Passief verzamelen en gebruiken van informatie

Terwijl u door onze (en om het even welke) site surft, kunnen bepaalde persoonsgegevens passief verzameld worden (d.w.z. het wordt vergaard zonder dat u de informatie actief verschaft) met gebruik van verschillende technologieën en middelen, zoals Internet Protocol adressen, cookies, Internet tags en verzameling van surfgegevens.

Lees het Cookiebeleid en bekijk het scherm met Cookie-instellingen voor gedetailleerde informatie over cookies en andere traceertechnologieën die op onze site gebruikt worden. In dit beleid vindt u ook informatie over hoe cookies en traceertechnologieën uitgeschakeld kunnen worden als u het niet eens bent met hun gebruik. Als u geen cookies of andere traceertechnologieën uitschakelt, gaan wij er door uw gebruik vanuit dat u ermee instemt.

Hoe we informatie gebruiken en bekendmaken

We gebruiken de persoonsgegevens die u aan ons hebt gegeven voor de specifieke doeleinden zoals aangegeven op de webpagina waarop u deze gegevens verstrekt.

We gebruiken ook persoonsgegevens van en over u:

  • om op uw vragen te reageren en aan uw verzoeken te voldoen via de ‘contact’ sectie van onze site;
  • voor onze bedrijfsdoelen, zoals voor gegevensanalyse, voor het ontwikkelen van nieuwe diensten, om onze website en diensten verbeteren,om gebruikstrends van de site te identificeren, en de effectiviteit van onze campagnes te bepalen.

Wij kunnen ook persoonsgegevens die via de site is verzameld, overmaken

  • aan onze externe partners met wie wij gezamenlijk een activiteit of event aanbieden;
  • aan onze externe dienstverleners die diensten leveren als website hosting en beheer, hosting van mobiele toepassingen en gegevensanalyse om ze in staat te stellen diensten te leveren; en
  • aan met ons gelieerde organisaties.

Behalve voor de hierboven aangegeven doeleinden kunnen we de via de site verzamelde persoonsgegevens enkel en uitsluitend gebruiken met uw instemming of voor zover toegestaan door de geldende wetgeving.

Websites en diensten van derden

Dit Privacybeleid is niet gericht op en wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy, informatie en andere praktijken van derden, inclusief derden die een site of webeigendom exploiteren (inclusief, zonder beperking, alle toepassingen) die beschikbaar is via deze site of waarvan deze site een link bevat. De beschikbaarheid van of plaatsen van een link naar een dergelijke site of eigendom op de site houdt geen aanbeveling in van ons of onze gelieerde organisaties.

Beveiliging

Wij maken gebruik van redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om de persoonlijke informatie in ons bezit te beschermen. Helaas kan voor geen enkele gegevensoverdracht over het internet noch voor enig gegevensopslagsysteem een 100% veiligheidsgarantie worden geboden. Als u reden hebt om te denken dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de beveiliging van een van uw accounts bij ons is geschaad), neem dan onmiddellijk contact op met ons over dit probleem conform de sectie “Contact met ons opnemen” hieronder.

Keuzes en toegang

Uw keuzes met betrekking tot ons gebruik en bekendmaking van uw persoonlijke informatie

Wij bieden u keuzes met betrekking tot het door ons gebruiken en bekendmaken van uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden. U kunt ervoor kiezen u uit te schrijven voor het volgende:

  • Ontvangen van onze marketingcommunicatie: Als u niet langer marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen (zoals nieuwsbrieven or uitnodigingen voor activiteiten of events), kunt u ervoor kiezen ze niet meer te ontvangen door contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar  info@beautifulabc.com. Vermeld in uw antwoord aan ons uw naam, geef de vormen van marketingcommunicatie aan die u niet langer wenst te ontvangen en vermeld de adres(sen) waar deze naartoe worden gestuurd. Als u bijvoorbeeld niet langer marketing e-mails of reguliere post van ons wenst te ontvangen, kunt u dat aangeven en tevens uw naam en e-mail of postadres vermelden. Daarnaast kunt u ervoor kiezen geen marketing e-mails meer van ons te ontvangen door de instructies te volgen die in een dergelijk marketing bericht gegeven worden. U kan zich ook uitschrijven via de volgende link op de website http://www.beautifulabc.com/nl/nieuwsbrief
  • Het delen van uw persoonsgegevens met gelieerde organisaties en externe partners: Als u wilt dat wij uw persoonsgegevens niet delen met onze gelieerde organisaties voor hun marketingdoeleinden en/of externe partners,  kunt u dit aan ons laten weten door contact met ons op te nemen via e-mail naar info@beautifulabc.com. Vermeld in uw antwoord aan ons dat wij niet langer uw persoonlijke informatie mogen delen met onze gelieerde organisaties en/of externe partners en vermeld uw naam en e-mailadres.

Wij proberen zo snel mogelijk aan uw verzoek(en) te voldoen. Wij wijzen u erop dat als u zich uitschrijft zoals hierboven beschreven, wij niet in staat zullen zijn om uw persoonlijke informatie te verwijderen uit de databases van onze gelieerde organisaties waarmee wij reeds uw persoonlijke informatie hebben gedeeld (d.w.z. voorafgaand aan de datum dat wij uw verzoek tot opzeggen hebben verwerkt) maar we zullen uw verzoek tot uitschrijven uiteraard ook aan deze organisaties en externe partners zo snel mogelijk overmaken.

Hoe kunt u toegang krijgen tot, wijzigingen aanbrengen in uw persoonlijke informatie of deze verwijderen

Neem, als u de persoonlijke informatie die u ons via de site heeft gegeven wilt bekijken, corrigeren, bijwerken of verwijderen, contact met ons op via e-mail naar info@beautifulabc.com. Wij proberen zo snel mogelijk aan uw verzoek te voldoen.

Bewaarperiode

We zullen uw persoonlijke informatie bewaren zolang dit nodig is voor de in dit Privacybeleid samengevatte doeleinden, tenzij een langere bewaarperiode vereist of toegestaan is door de wet of om anderszins aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Grensoverschrijdende overdracht

Uw persoonlijke informatie kan in elk land waar we gelieerde organisaties of externe partners hebben,  worden opgeslagen en verwerkt. Door onze site te gebruiken of door ons toestemming te geven (waar wettelijk verplicht), gaat u akkoord met de overdracht van informatie naar landen anders dan het land waar u woonachtig bent, inclusief de Verenigde Staten, die andere gegevensbeschermingswetten kunnen hanteren dan in uw eigen land.

Gevoelige informatie

Behalve als wij het specifiek verzoeken of vragen, vragen wij u ons geen gevoelige persoonlijke informatie te sturen of aan ons bekend te maken (bijv. informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke mening, religie of andere overtuigingen, gezondheid, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond) op of via de site of anderszins. In die gevallen waar we u vragen ons gevoelige informatie te verstrekken, doen wij dit met uw uitdrukkelijke toestemming.

Updates van dit privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid wijzigen. Kijk ook even bij de “LAATST BIJGEWERKT” legenda bovenaan deze pagina om te kijken wanneer dit beleid voor het laatst is bijgewerkt. Veranderingen in dit Privacybeleid treden in werking als wij het herziene Privacybeleid op de site zetten. Uw gebruik van de site na deze wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met het herziene Privacybeleid.

Contact met ons opnemen

Neem als u vragen hebt over dit Privacybeleid contact op met ons.

Via e-mail:
info@beautifulabc.com

Via brief:
Beautiful After Breast Cancer Foundation, De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen

Cookies

Beautifulabc.com maakt gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies beschadigen uw computer of de bestanden die op uw computer staan, niet. Cookies zijn ook niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mail adres. Het is alleen een nummer dat helpt om uw computer te herkennen.