Persbericht BRA-day 2013

vrijdag 11 oktober 2013 - woensdag 16 oktober 2013

Vrouwelijke ministers steken borstkankerpatienten hart onder de riem

 

Voor de tweede keer neemt België deel aan de derde internationale Bra-day op woensdag 16 oktober. ‘BRA’ staat voor ‘Breast Reconstruction Awareness’ en drie vrouwelijke ministers willen die dag de patienten mee een hart onder de riem steken. Minister van Justitie Annemie Turtelboom neemt deel aan BRA-day in Brussel, de Vlaamse minister van Wonen Freya Van den Bossche woont een sessie bij in Gent, en in Luik doet minister van Middenstand Sabine Laruelle hetzelfde.

 

De ministers steunen op die manier het initiatief van de Stichting Beautiful After Breast Cancer.

Want ongeveer 1 vrouw op 9 wordt met borstkanker geconfronteerd tijdens haar leven, een indrukwekkend maar spijtig hoog getal. Slechts de helft van deze vrouwen ondergaan een borstreconstructie tijdens of na hun oncologische behandeling.

De weinige beschikbare informatie over de diverse borstreconstructietechnieken en de niet-chirurgische mogelijkheden om het fysieke en het welgevoelen te verbeteren na borstkanker, dompelen patiënten vaak in gevoelens van schrik, verwarring en vooral onrust. Voor vele vrouwen maakt een reconstructie absoluut deel uit van het lichamelijke en psychische genezingsproces.

Bra-day heeeft tot doel deze vrouwen te informeren en te steunen bij het nemen van beslissingen in deze moeilijke periode. Op 16 oktober 2013 richten wij ons niet alleen tot de patiënten, maar ook tot hun partners en families en tevens ook tot de dokters en paramedici die bij deze multidisciplinaire behandeling tegen borstkanker betrokken zijn.

 

Activiteitenprogramma

15 oktober 2013: vormingsavond voor medici en paramedici, huisdokters en alle zorgverstrekkers die werkzaam zijn in de erkende multidisciplinaire borstklinieken. Deze sessie heeft tot doel hen in te lichten over de nieuwste en moderne technieken van reconstructie alsook non-chirurgische methodes die het welgevoelen verbeteren na borstkanker.

16 oktober 2013:   Algemene informatiesessies (zonder inschrijving) in verschillende Belgische steden en ziekenhuizen voor alle geïnteresseerden. In sommige centra vinden ook  patiëntacademies plaats waar patiënten en ex-patiënten ervaringen kunnen uitwisselen in kleine groepen (max. 25 personen). Hier zal meestal wel inschrijving gevraagd worden. Volgens dezelfde formule zullen eveneens op enkele plaatsen partneracademies worden ingericht. Het is de bedoeling dat de deelnemers, onder begeleiding van professionals, hun ervaringen en bezorgdheden zonder vooroordelen en in alle vrijheid kunnen delen met anderen.

Annemie Turtelboom zal aanwezig zijn op woensdag 16 oktober, van 14:00 uur tot 14:30 uur, in het Brugmannziekenhuis in Brussel, Van Gehuchten plein 4, 1020 Brussel. Zij wordt ontvangen door het diensthoofd, Prof. Dr. Albert De Mey, die in Brussel de pers alle nodige informatie kan bezorgen.

Freya Van den Bossche zal aanwezig zijn op woensdag 16 oktober, van 21:30 uur tot 22:30 uur, in UZ Gent, Auditorium C, De Pintelaan 185, 9000 Gent. Zij wordt ontvangen door Prof. Dr. Phillip Blondeel, die in Gent de pers alle nodige informatie kan bezorgen.

Sabine Laruelle: aanwezig op woensdag 16 oktober, van 10:00 uur tot 11:00 uur, in CHU Luik, site du Sart Tilman, Salle Léon Frédéricq – Tour Giga, 5ème étage Zij wordt ontvangen door het diensthoofd, Prof. Dr. Jean-Luc Nizet , die in Luik de pers alle nodige informatie kan bezorgen.

 In de drie bovenstaande gevallen zal Prof. Dr. Phillip Blondeel de ministers ontvangen en begeleiden. Hij kan ook meer uitleg geven over het opzet van BRA-day.

Vlaams Minister van Mobiliteit Hilde Crevits zal aanwezig zijn op dinsdag 15 oktober van 19:45 uur tot 21:30 uur in Brugge, in het Auditorium van het AZ St.-Jan, Ruddershove 10, 8000 Brugge. Zij wordt ontvangen door de locale coordinator, Dr. Bob Casaer.

Vlaams Parlementslid Liesbeth Homans zal op woensdag 16/10 aanwezig zijn in Antwerpen, ALM congrescentrum, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem van 14:00 uur tot 15:30 uur. Zij wordt ontvangen door de locale coordinator, Dr. Filip Thiessen.

Voor meer informatie, inschrijvingen, programma’s , uren en plaatsen over heel België, surf naar http://www.beautifulabc.com/nl/ziekenhuizen

De Stichting Beautiful After Breast Cancer is een jonge multidisciplinaire organisatie die in navolging van het originele Canadese initiatief van Bra-day dit evenement organiseert in meerdere landen. Dus niet alleen in België, waar de stichting dit voor de tweede maal doet, maar eveneens in Italië, Zwitserland, Ierland, Duitsland, Turkije, Libanon, e.a.

Eén van de doelen van deze organisatie is het heroriënteren van het leven van een patiënt na de diagnose van borstkanker. Door deze personen en hun ‘inner ciircle’ toegang te verschaffen tot volledige en verstaanbare informatie, willen wij hen inspireren en aantonen dat een vreugdevol en gelukkig leven in schoonheid mogelijk blijft na deze verschrikkelijke ziekte.

De stichting investeert eveneens in wetenschappelijk onderzoek en opleiding. Tegelijk voeren wij de dialoog met de overheden, ziekenfondsen en verzekeringsmaatschappijen om reconstructie na borstkanker financieel toegankelijker te maken voor iedereen.

Voor meer informatie, inschrijvingen, programma’s , uren en plaatsen over heel België, surf naar www.beautifulabc.com 

 

Contact

Dhr. Johan Vandeweghe, directeur Beautiful ABC

jv@beautifulabc.com

Stichting Tegen Kanker

info@stichtingtegenkanker.be

Images

babc_campagnebeeld_nl.jpg