Congres Reportage

zaterdag 21 oktober 2017

Enkele impressies van een heel geslaagd congres op 21 oktober. Een congres dat alle stakeholders verenigde in een boeiend debat: patiënten, artsen, pharma industrie, onderzoekers en zorgverleners. Een congres dat de mogelijkheden voor de toekomst liet zien en de kritische vragen niet uit de weg ging.

Dank aan onze minister van sociale zaken en volksgezondheid Mevr. Maggie De Block, aan onze partners, Stop Darmkanker, Biovox en CRIG, en aan de vele sprekers, medewerkers en vrijwilligers die dit mogelijk maakten. Dank ook in het bijzonder aan de vele aanwezigen die van het congres een succes maakten en er ons van hebben overtuigd dat die volgende editie er zeker moet komen!

We gingen met een warm gevoel naar huis!

Het BABC team.