Beautiful After Breast Cancer Foundation

Preventie

De moderne geneeskunde begint meer en meer een preventieve geneeskunde te worden. Ook inzake borstkanker is hier de laatste jaren, met de ontdekking van het BRCA-gen, een shift gekomen naar preventie. Ondertussen zijn meerdere genen ontdekt alsook meerdere risicofactoren beschreven. Afhankelijk van beide kan een gepersonaliseerde screeningsstrategie gekozen worden. Het is daarom belangrijk om deze risico- en genetische factoren te begrijpen.

Diagnose

Ik kreeg de diagnose kanker... Deze website is een portaal die u en uw naasten zal helpen om persoonlijke informatie en antwoorden te vinden voor uw probleem.

Deze website moet een houvast  en steun zijn voor patiënten op weg naar herstel en een beter leven.

Het "Diagnose" gedeelte van onze website is opgesteld in twee belangrijke delen. Ten eerste zorgen we in "Anatomie en Fysiologie" voor een basiskennis van de borst. In het tweede deel "Tumoren en aandoeningen" gaan we dieper in op alles wat met aandoeningen van de borst te maken heeft.

Verder wensen wij vrouwen te informeren die zich afvragen of zij wel een borstprobleem hebben, maar daarvoor nog niet onmiddellijk hun arts willen consulteren. Kennis en informatie kunnen dikwijls een onmiddellijke geruststelling betekenen indien de vrouw zelf in staat is het probleem te onderkennen en inziet dat hier geen specifieke behandeling voor noodzakelijk is. Anderzijds trachten we ook vrouwen te informeren bij wie wel degelijk een ernstig borstprobleem is vastgesteld, zoals bijvoorbeeld een kwaadaardige aandoening, en die goed voorbereid naar hun arts willen stappen.

Behandeling

Bij de behandeling van een borstkanker hoort meteen ook een keuze gemaakt te worden rondom de reconstructie. Er is geen fundamenteler doel van onze Stichting dan deze awareness bij de patiënten en oncologische chirurgen te brengen. Door vooraf een geïnformeerde beslissing te nemen, blazen we geen bruggen op voor een latere reconstructie zonder hierbij het oncologische aspect uit het oog te verliezen. Uiteraard primeert de overleving en zal de beslissing van de oncologische chirurg altijd voorgaan.

Op de pagina "Beslissen" staat alle informatie die u kan verwachten tijdens een eerste consultatie alvorens u de tumor laat verwijderen. Deze pagina is zeer uitgebreid en uw plastisch chirurg zal enkel die informatie vermelden die voor uw persoonlijke situatie toepasbaar is.

"Verwijderen van de tumor" vertelt het verhaal van de operatie zelf. Dit is de belangrijkste operatie want een goede wegname van de tumor is en blijft het belangrijkste. We leiden u door de verschillende vormen van wegname. Deze beslissing wordt vaak voor u genomen door een multidisciplinair team van oncologen, radiologen, pathologen, radiotherapeuten, borstverpleegkundigen, gynaecologen, oncologische chirurgen en plastische chirurgen.

In het deel "Borstreconstructie" staat alle informatie en illustratie van de verschillende soorten reconstructie met bijhorende stappen.

Revalidatie

Wie behandeld is voor kanker heeft vaak een lange periode nodig om te herstellen.

Kanker is een ingrijpende ziekte met een zware behandeling. Vaak kampen mensen nadien met psychosociale en/of lichamelijke problemen zoals stress, angst, extreme vermoeidheid, pijnlijke gewrichten, een verminderde conditie, lymfoedeem… Dit kan een grote invloed hebben op het algemeen welzijn.

Er zijn revalidatieprogramma’s die worden aangeboden door de meeste ziekenhuizen. We behandelen hier een aantal grote thema’s.

Quality of life

De levenskwaliteit is een belangrijke factor bij het omgaan met borstkanker. Daarom is het belangrijk om coping-mechanismen te vinden die werken, en die zullen van patiënt tot patiënt verschillen. Voor sommigen kan dat zijn: plezier vinden in activiteiten die zij voor de diagnose deden, tijd nemen om te genieten, vrijwilligerswerk doen, lichaamsbeweging... Van het grootste belang is dat studies hebben aangetoond dat het accepteren van de ziekte als een deel van iemands leven een sleutel is tot effectieve verwerking, evenals het focussen op mentale kracht om de patiënt in staat te stellen verder te gaan met het leven. In dit gedeelte behandelen we enkele onderwerpen die patiënten tijdens en na de behandeling ervaren en geven we informatie om deze aan te pakken.

Stephen Kroll Fellowship 2023

05 March 2024 in Nieuws

Een van de belangrijkste doelstellingen van onze Stichting is een bijdrage leveren in onderzoek naar borstkanker en op vlak van borstreconstructie. Een van onze initiatieven daartoe is onze jaarlijkse financiële steun aan het Stephen Kroll Fellowship dat buitenlandse chirurgen een uitzonderlijke kans biedt om zich verder te specialiseren in microchirurgie en borstreconstructie aan de dienst Plastische Heelkunde van het Universitair Ziekenhuis Gent.
Dankzij onze steun kon Mohamed Abdelrahman, een plastisch chirurg uit Soedan, zijn expertise aanzienlijk uitbreiden als fellow onder het mentorschap van professor Phillip Blondeel. Lees hieronder meer over zijn opmerkelijke ervaring.

Transforming a caged bird into a soaring eagle: Breast Reconstruction Fellowship at UZ Gent- Belgium

Mohamed Abdelrahman; MD

Stephen Kroll Fellow 01/10/2023 to 31/12/2023

 

I am a plastic surgeon who has spent most of his training in an underdeveloped health setting in my home country, Sudan, a nation that has endured the longest internal conflict and civil war in Africa. I have pursued a challenging and exhaustive path to acquire training and skills. I have been granted the opportunity to be accepted into the prestigious Stephen Kroll Breast Reconstructive Fellowship at the Department of Plastic Surgery at UZ Ghent, from October to December 2023.

Fellowships are postgraduate training programs that serve to bridge training gaps and encourage the acquisition of new skills. The Department of Plastic Surgery at the University of Ghent is renowned as the Mecca of Autologous Breast Reconstruction and serves as the final destination for the training journey of many breast reconstruction microsurgeons from around the world.

The training model primarily follows an apprenticeship approach, where fellows shadow different consultants, attendants, and supervisors, learning case by case. There are ample opportunities to discuss complex cases, stay abreast of up-to-date evidence, and explore various management options. Regular departmental meetings are held to discuss all cases. I have assisted in numerous operative theatre cases, including primary and secondary breast reconstructions, as well as aesthetic breast cases.

Everyone is willing to generously share knowledge and skills, which is ingrained in the department's legacy and passion. In addition to breast reconstruction, the department offers active and prominent services in transgender surgery, head and neck/maxillofacial surgery, and a well-equipped burns unit, ensuring there is hardly a dull moment.

Fellows are welcomed to attend outpatient clinics, and the staff is always willing to facilitate and explain different management and follow-up plans. A unique aspect of this fellowship is its international flavor, bringing together fellows and visitors from around the globe, creating a rich platform for the exchange of knowledge and experiences, fostering future collaborations, and building collegial friendships.

Professor Blondeel and his team have been excellent educators, helping me gain extensive knowledge and skills in a short period. I aspire to take this knowledge back home to benefit my people and country. I believe I have formed lifelong friendships with the department, providing a reliable source of support and guidance for challenging cases.

Ghent is a magnificent city with much to see and enjoy. I have felt its warmth after long days of hard work in the hospital, spending exciting weekends with friends and colleagues, enjoying the generosity of this special city. I would love to visit Ghent again and again.

I express my gratitude to Professor Blondeel and his team for making me feel like part of the team, and to the Beautiful After Breast Cancer Foundation for their generosity and support in sponsoring my training fellowship.


Nieuwsbrief

screenreader.subscribe img alt text