De Beslissingsboom

Patiënten met borstkanker hebben nood aan gestandaardiseerde informatie over de behandelingsmogelijkheden. Dit betreft zowel de oncologische behandelingsopties als de reconstructieve chirurgie in het algemeen.
Alvorens men overgaat tot de ablatieve procedure, dient elke patiënte met borstkanker geïnformeerd te worden over de reconstructieve mogelijkheden.
Elke patiënte heeft recht op de beste verzorging.


Een groot aantal factoren beïnvloeden de beslissing omtrent de uiteindelijke oncologische behandeling. Deze beslissing heeft echter belangrijke gevolgen voor de keuzemogelijkheden betreffende borstreconstructie. Tevens geldt dit ook in de omgekeerde richting. De aan- of afwezigheid van het volledige aanbod aan reconstructieve mogelijkheden kan de ablatieve methode bepalen. Wanneer bijvoorbeeld een totale borstreconstructie mogelijk is, kan de patiënte vervolgens de keuze maken (afhankelijk van tumortype en borstgrootte) tussen enerzijds een borstsparende behandeling met radiotherapie en een partiële borstreconstructie of anderzijds een huidsparende borstamputatie gecombineerd met een volledige borstreconstructie, waarbij radiotherapie vermeden wordt. Deze keuzemogelijkheid is echter niet mogelijk voor alle patiëntes met borstkanker, en bij gevolg zal de oncologische status de meest geschikte behandeling soms bepalen. Dit voorbeeld demonstreert echter wel dat een plastisch chirurg bedreven in borstchirurgie, de keuze kan beïnvloeden en de mogelijkheden kan verruimen.


Aangezien vele factoren de oncologische behandelingen en reconstructieve mogelijkheden beïnvloeden en deze niet altijd gestandaardiseerd kunnen worden, is een gepersonaliseerde benadering van de patiënt door een specialistisch team steeds noodzakelijk. Anderzijds zijn er een aantal factoren die men wel kan standaardiseren: zo kan men steeds voor een bepaald tumorstadium en een bepaalde morfologie van de borst een bepaald aantal behandelingsmogelijkheden aanbieden aan de patiënt.
De Beautiful A.B.C. Stichting heeft de intentie een logisch algoritme of beslissingsboom te ontwikkelen en op haar website te plaatsen. Vrouwen die recentelijk gediagnosticeerd zijn met borstkanker zouden deze beslissingsboom vervolgens kunnen raadplegen. In tegenstelling tot de reeds bestaande oncologische beslissingsondersteunende sites, zoals ‘Adjuvant! Online’, en risicostratificatie hulpmiddelen zoals deze ontwikkeld door het ‘U.S. National Cancer Institute’, creëren wij een algoritme om de verschillende opties betreffende borstreconstructie te bepalen, rekening houdend met het tumortype en de borstgrootte.
Op deze manier zou het mogelijk zijn om elke patiënt één of meerdere reconstructieve behandelingsmogelijkheden aan te bieden, waarbij men rekening houdt met de gekozen ablatieve ingreep en de geplande postoperatieve adjuvante therapie. Natuurlijk zijn dit suggesties zonder enig formeel karakter. Dit algoritme heeft als intentie het behandelend team te informeren, het heeft niet tot doel hen een bepaald type behandeling op te dringen. Verder kan deze beslissingsboom ook behulpzaam zijn voor patiënten die een “second opinion” wensen.

De beslissingsboom zal opgesplitst worden in de volgende twee onderdelen:

  1. De oncologische behandeling
  2. De reconstructieve behandeling.


Deze Reconstructieve Behandeling Beslissingsboom zal een visuele voorstelling van de patiënt (avatar) met afbeelding van de littekenvorming na de verschillende reconstructieve ingrepen, mogelijk maken. Een doorverwijzing naar de rubriek “medische informatie” op de website zal dit type chirurgie vervolgens verder in detail belichten.

 

Om dit hulpmiddel te realiseren zijn we momenteel op zoek naar iemand die ons kan helpen bij de ontwikkeling van dit proces. Specifiek zoeken we naar een arts met IT-ervaring, voldoende bedreven in het ontwikkelen van websites. Een IT-deskundige met ervaring in de gezondheidszorg zou eveneens een goede kandidaat zijn.
De Beautiful A.B.C. Stichting is bereid een beurs ter waarde van 5.000 euro toe te kennen aan de persoon, met bovenstaande kwaliteiten, die zich inzet voor het project en die erin slaagt dit algoritme op de website te plaatsen binnen een maximale periode van zes maanden.


Men kan zich kandidaat stellen door een CV met foto, motivatiebrief en één of twee referentiebrieven op de website te uploaden.