Tissue Engineering - Research Report 2019-2020

vrijdag 16 juli 2021

“A woman in her early forties lifts up her shirt and takes off her bra. Across her abdomen a large scar, approximately 32 centimeters, running from hip to hip. Her left breast, that was first removed and then reconstructed, looks like what you may expect four months after surgery. The abdomen fat transplant was successful, but the upper part seems a bit empty. Less filled. This needs to be rectified. As well the other healthy breast needs to be lifted, because there is an imbalance between the two breasts now. We want symmetry as a result. What if… What if this same woman could have walked out of my consultation room this week with a new perfect breast, looking the exact same as her other breast, and no scars at all?“

 

Deze paragraaf is afkomstig uit het welkomswoord van Prof. Dr. Phillip Blondeel in het eerste onderzoeksrapport over Tissue Engineering en Reconstructieve Chirurgie dat heel recent werd gepubliceerd.

Prof. Dr. Phillip Blondeel en zijn team zijn koplopers in dit boeiende onderzoeksgebied, omdat ze zijn gaan begrijpen dat de toekomst van weefselreconstructie niet langer de transplantatie van weefsels in hetzelfde lichaam zal zijn, maar veeleer de constructie van autologe lichaamsdelen in een laboratoriumomgeving , buiten het lichaam. Dit wordt tissue engineering genoemd. Tissue Engineering kan de meeste nadelen van de huidige reconstructietechnieken vermijden en toch het gebruik van lichaamseigen weefsel garanderen. Het zal het mogelijk maken om een ​​exacte kopie van het verwijderde lichaamsweefsel opnieuw te reconstrueren, in grootte, vorm en compositie. Maar dan zonder zieke of beschadigde cellen.

Het spreekt enorm tot onze verbeelding, maar het wordt momenteel bestudeerd door dit geweldige team van experten, in samenwerking met andere onderzoekers en instellingen op het gebied van celtherapie, gentherapie en tissue engineering. Om deze samenwerking nog te versterken, werd in de schoot van de Universiteit Gent een nieuw platform gecreëerd, GATE genaamd (Gent Advanced Therapies and Tissue Engineering).

Als organisatie die wetenschappelijk onderzoek ondersteunt en financiert, zijn we enorm trots dat we financieel kunnen bijdragen aan dit boeiende en veelbelovende onderzoek dat voor velen het verschil zal kunnen maken.

Mochten jullie meer willen weten over dit onderzoek of het onderzoek willen ondersteunen, lees dan zeker het rapport in bijlage of bezoek de Gate-website www.gatehealth.be