Beautiful After Breast Cancer Foundation

Preventie

De moderne geneeskunde begint meer en meer een preventieve geneeskunde te worden. Ook inzake borstkanker is hier de laatste jaren, met de ontdekking van het BRCA-gen, een shift gekomen naar preventie. Ondertussen zijn meerdere genen ontdekt alsook meerdere risicofactoren beschreven. Afhankelijk van beide kan een gepersonaliseerde screeningsstrategie gekozen worden. Het is daarom belangrijk om deze risico- en genetische factoren te begrijpen.

Diagnose

Ik kreeg de diagnose kanker... Deze website is een portaal die u en uw naasten zal helpen om persoonlijke informatie en antwoorden te vinden voor uw probleem.

Deze website moet een houvast  en steun zijn voor patiënten op weg naar herstel en een beter leven.

Het "Diagnose" gedeelte van onze website is opgesteld in twee belangrijke delen. Ten eerste zorgen we in "Anatomie en Fysiologie" voor een basiskennis van de borst. In het tweede deel "Tumoren en aandoeningen" gaan we dieper in op alles wat met aandoeningen van de borst te maken heeft.

Verder wensen wij vrouwen te informeren die zich afvragen of zij wel een borstprobleem hebben, maar daarvoor nog niet onmiddellijk hun arts willen consulteren. Kennis en informatie kunnen dikwijls een onmiddellijke geruststelling betekenen indien de vrouw zelf in staat is het probleem te onderkennen en inziet dat hier geen specifieke behandeling voor noodzakelijk is. Anderzijds trachten we ook vrouwen te informeren bij wie wel degelijk een ernstig borstprobleem is vastgesteld, zoals bijvoorbeeld een kwaadaardige aandoening, en die goed voorbereid naar hun arts willen stappen.

Behandeling

Bij de behandeling van een borstkanker hoort meteen ook een keuze gemaakt te worden rondom de reconstructie. Er is geen fundamenteler doel van onze Stichting dan deze awareness bij de patiënten en oncologische chirurgen te brengen. Door vooraf een geïnformeerde beslissing te nemen, blazen we geen bruggen op voor een latere reconstructie zonder hierbij het oncologische aspect uit het oog te verliezen. Uiteraard primeert de overleving en zal de beslissing van de oncologische chirurg altijd voorgaan.

Op de pagina "Beslissen" staat alle informatie die u kan verwachten tijdens een eerste consultatie alvorens u de tumor laat verwijderen. Deze pagina is zeer uitgebreid en uw plastisch chirurg zal enkel die informatie vermelden die voor uw persoonlijke situatie toepasbaar is.

"Verwijderen van de tumor" vertelt het verhaal van de operatie zelf. Dit is de belangrijkste operatie want een goede wegname van de tumor is en blijft het belangrijkste. We leiden u door de verschillende vormen van wegname. Deze beslissing wordt vaak voor u genomen door een multidisciplinair team van oncologen, radiologen, pathologen, radiotherapeuten, borstverpleegkundigen, gynaecologen, oncologische chirurgen en plastische chirurgen.

In het deel "Borstreconstructie" staat alle informatie en illustratie van de verschillende soorten reconstructie met bijhorende stappen.

Revalidatie

Wie behandeld is voor kanker heeft vaak een lange periode nodig om te herstellen.

Kanker is een ingrijpende ziekte met een zware behandeling. Vaak kampen mensen nadien met psychosociale en/of lichamelijke problemen zoals stress, angst, extreme vermoeidheid, pijnlijke gewrichten, een verminderde conditie, lymfoedeem… Dit kan een grote invloed hebben op het algemeen welzijn.

Er zijn revalidatieprogramma’s die worden aangeboden door de meeste ziekenhuizen. We behandelen hier een aantal grote thema’s.

Quality of life

De levenskwaliteit is een belangrijke factor bij het omgaan met borstkanker. Daarom is het belangrijk om coping-mechanismen te vinden die werken, en die zullen van patiënt tot patiënt verschillen. Voor sommigen kan dat zijn: plezier vinden in activiteiten die zij voor de diagnose deden, tijd nemen om te genieten, vrijwilligerswerk doen, lichaamsbeweging... Van het grootste belang is dat studies hebben aangetoond dat het accepteren van de ziekte als een deel van iemands leven een sleutel is tot effectieve verwerking, evenals het focussen op mentale kracht om de patiënt in staat te stellen verder te gaan met het leven. In dit gedeelte behandelen we enkele onderwerpen die patiënten tijdens en na de behandeling ervaren en geven we informatie om deze aan te pakken.

Dit was het Kankercongres '23

25 November 2023 in Nieuws

In november 2023 organiseerde BABC samen met Cancer Research Institute Ghent (CRIG), Stop Darmkanker vzw en Centrum voor Oncologisch Onderzoek (CORE), de achtste editie van het Kankercongres in Gent.
Tijdens het congres brachten diverse experten voor een breed publiek een helder overzicht van de innovaties en een blik op de toekomst rond kankeronderzoek, screening, diagnose en behandeling en patiëntenparticipatie.

Experten brengen een helder overzicht rond nieuwigheden in kankeronderzoek en behandeling en antwoorden op al je vragen tijdens dit interactief congres

Diverse experten brengen een helder overzicht van de innovaties en een blik op de toekomst rond kankeronderzoek, screening, diagnose en behandeling, en patiëntenparticipatie. In de interactieve meet-the-expertsessies kan je terecht met al je vragen rond borstkanker, darmkanker, onderzoek & klinische studies, en innovaties in zorg voor de patiënt. Daarnaast zijn er diverse infostanden en een interactieve postersessie rond veelbelovend onderzoek. In het afsluitend paneldebat worden relevante vragen besproken rond ethische aspecten bij kankerdiagnose en de zoektocht naar betrouwbare info.

Het programma op zaterdag 25 november start stipt om 9:00. In de voormiddag komen diverse onderwerpen en sprekers aan bod in het algemene (plenaire) gedeelte. Tijdens de middag is lunch voorzien door de organisatie en kan je diverse infostanden bezoeken. De namiddag gaat van start met meet-the-expertsessies, waar je de keuze hebt tussen verschillende interactieve sessies. Tijdens het laatste deel van de dag zijn er nog algemene voordrachten en een afsluitend paneldebat, gemodereerd door Ivan De Vadder. Het einde van het congres is voorzien om 17:15, waarna je nog kan napraten op de receptie.

 

Programma

 • 09:00-09:30

Opening & introductie
ontvangst met koffie en inschrijving & introductie door de organisatoren (9:20)

 • 09:30-10:00

Algemene intro rond kanker
Prof. Filip Lardon (UAntwerpen, CORE)

 • 10:00-10:30

Kanker beter en vroegtijdiger opsporen: de technologische toolbox breidt uit
Prof. Karen Geboes (UZ Gent Kankercentrum, CRIG)

 • 10:30-11:00

Interactieve quiz rond kankerpreventie
met o.a. leverarts prof. Hans Van Vlierberghe en kankerepidemioloog prof. Katrien Vantomme (UZ Gent, CRIG)

 • 11:00-11:30

Pauze met koffie + bezoek aan infostanden

 • 11:30-12:00

Rol van het microbioom in kanker
Prof. Lars Vereecke (UGent, CRIG)

 • 12:00-12:30

Sessie veelbelovend onderzoek door jonge onderzoekers
Vijf jonge kankeronderzoekers stellen elk hun nieuwe en veelbelovend kankeronderzoeksproject voor aan de hand van een korte presentatie.

 • 12:30-13:30

Lunch + bezoek aan infostanden

 • 13:30-14:30

Parallelle meet-the-expert sessies & infostanden
Kies 1 van de 4 parallelle sessies – (1) ‘borstkanker’; (2) ‘darmkanker’; (3) ‘onderzoek & klinische studies’; (4) ‘zorgtraject van kankeroverlevers: preventie en opvolging’ - en stel je vragen aan de experten. Of bezoek de diverse infostanden

 • 14:30-15:00

(1) ‘Borstkanker’ (met focus op screening en preventie bij erfelijke borstkanker)– sessie met o.a. borstchirurg prof. Phillip Blondeel (U(Z)Gent, BABC) en klinisch geneticus dr. Robin de Putter (UZ Gent, CRIG);

(2) ‘Darmkanker’ - sessie met dr. Luc Colemont (Stop Darmkanker), prof. Karen Geboes (digestief oncoloog en medisch coördinator Kankercentrum UZ Gent) & getuigenis van ervaringsdeskundige An De Kimpe ;

(3) ‘Kankeronderzoek & klinische studies’ (met inbegrip van preventie en oorzaken van kanker) – sessie met kankeronderzoekers prof. Filip Lardon, prof. Evelien Smits, prof. An Wouters & dr. Yannick Verhoeven (UAntwerpen, CORE);

(4) ‘Zorgtraject van kankeroverlevers: preventie en opvolging. Enkele handvaten om het risico op herval te beperken’ – sessie met o.a. moderator Johan De Munter (hoofdverpleegkundige Kankercentrum UZ Gent), Kristof Muylaert (domeinverantwoordelijke palliatieve zorg en oncologie bij het Wit-Gele Kruis), An Lievrouw (onco-psycholoog Kankercentrum UZ Gent), dr. Renée Bultijnck (onderzoeker radiotherapie-oncologie UZ Gent)
De stem van de patiënt
Stefan Gijssels

 • 15:00-15:30

Pauze met koffie + bezoek aan infostanden

 • 15:30-16:00

Wat leren we uit 10 jaar bevolkingsonderzoek darmkanker?
Dr. Luc Colemont (Stop Darmkanker)

 • 16:00-16:10

Inleidende talk debat
Dr. Koen Van Herck (Stichting Kankerregister)

 • 16:10-17:15

Paneldebat – ‘Preventie en vroegtijdig opsporen van kanker: wat brengt de toekomst?‘
Moderatie door Ivan De Vadder (journalist)

Panelleden: Frank Vandenbroucke (Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid), dr. Koen Van Herck (expert kankerscreening, Stichting Kankerregister), prof. Katrien Vanthomme (kankerepidemioloog, UGent), prof. Filip Lardon (kankeronderzoeker, UAntwerpen), dr. Luc Colemont (managing director, Stop Darmkanker), Stefan Gijssels (stem van de patiënt)

 • 17:15-18:00

Receptie

 

Inschrijven via: https://www.kankercongres.com/#tickets


Nieuwsbrief

screenreader.subscribe img alt text