Beautiful After Breast Cancer Foundation

Preventie

De moderne geneeskunde begint meer en meer een preventieve geneeskunde te worden. Ook inzake borstkanker is hier de laatste jaren, met de ontdekking van het BRCA-gen, een shift gekomen naar preventie. Ondertussen zijn meerdere genen ontdekt alsook meerdere risicofactoren beschreven. Afhankelijk van beide kan een gepersonaliseerde screeningsstrategie gekozen worden. Het is daarom belangrijk om deze risico- en genetische factoren te begrijpen.

Diagnose

Ik kreeg de diagnose kanker... Deze website is een portaal die u en uw naasten zal helpen om persoonlijke informatie en antwoorden te vinden voor uw probleem.

Deze website moet een houvast  en steun zijn voor patiënten op weg naar herstel en een beter leven.

Het "Diagnose" gedeelte van onze website is opgesteld in twee belangrijke delen. Ten eerste zorgen we in "Anatomie en Fysiologie" voor een basiskennis van de borst. In het tweede deel "Tumoren en aandoeningen" gaan we dieper in op alles wat met aandoeningen van de borst te maken heeft.

Verder wensen wij vrouwen te informeren die zich afvragen of zij wel een borstprobleem hebben, maar daarvoor nog niet onmiddellijk hun arts willen consulteren. Kennis en informatie kunnen dikwijls een onmiddellijke geruststelling betekenen indien de vrouw zelf in staat is het probleem te onderkennen en inziet dat hier geen specifieke behandeling voor noodzakelijk is. Anderzijds trachten we ook vrouwen te informeren bij wie wel degelijk een ernstig borstprobleem is vastgesteld, zoals bijvoorbeeld een kwaadaardige aandoening, en die goed voorbereid naar hun arts willen stappen.

Behandeling

Bij de behandeling van een borstkanker hoort meteen ook een keuze gemaakt te worden rondom de reconstructie. Er is geen fundamenteler doel van onze Stichting dan deze awareness bij de patiënten en oncologische chirurgen te brengen. Door vooraf een geïnformeerde beslissing te nemen, blazen we geen bruggen op voor een latere reconstructie zonder hierbij het oncologische aspect uit het oog te verliezen. Uiteraard primeert de overleving en zal de beslissing van de oncologische chirurg altijd voorgaan.

Op de pagina "Beslissen" staat alle informatie die u kan verwachten tijdens een eerste consultatie alvorens u de tumor laat verwijderen. Deze pagina is zeer uitgebreid en uw plastisch chirurg zal enkel die informatie vermelden die voor uw persoonlijke situatie toepasbaar is.

"Verwijderen van de tumor" vertelt het verhaal van de operatie zelf. Dit is de belangrijkste operatie want een goede wegname van de tumor is en blijft het belangrijkste. We leiden u door de verschillende vormen van wegname. Deze beslissing wordt vaak voor u genomen door een multidisciplinair team van oncologen, radiologen, pathologen, radiotherapeuten, borstverpleegkundigen, gynaecologen, oncologische chirurgen en plastische chirurgen.

In het deel "Borstreconstructie" staat alle informatie en illustratie van de verschillende soorten reconstructie met bijhorende stappen.

Revalidatie

Wie behandeld is voor kanker heeft vaak een lange periode nodig om te herstellen.

Kanker is een ingrijpende ziekte met een zware behandeling. Vaak kampen mensen nadien met psychosociale en/of lichamelijke problemen zoals stress, angst, extreme vermoeidheid, pijnlijke gewrichten, een verminderde conditie, lymfoedeem… Dit kan een grote invloed hebben op het algemeen welzijn.

Er zijn revalidatieprogramma’s die worden aangeboden door de meeste ziekenhuizen. We behandelen hier een aantal grote thema’s.

Quality of life

De levenskwaliteit is een belangrijke factor bij het omgaan met borstkanker. Daarom is het belangrijk om coping-mechanismen te vinden die werken, en die zullen van patiënt tot patiënt verschillen. Voor sommigen kan dat zijn: plezier vinden in activiteiten die zij voor de diagnose deden, tijd nemen om te genieten, vrijwilligerswerk doen, lichaamsbeweging... Van het grootste belang is dat studies hebben aangetoond dat het accepteren van de ziekte als een deel van iemands leven een sleutel is tot effectieve verwerking, evenals het focussen op mentale kracht om de patiënt in staat te stellen verder te gaan met het leven. In dit gedeelte behandelen we enkele onderwerpen die patiënten tijdens en na de behandeling ervaren en geven we informatie om deze aan te pakken.

Toen Arne Cosyns (31) & Thomas Rodrigue (30), de Boezemvrienden van Tietje en de medeoprichters van Beautiful After Breast Cancer elkaar voor het eerst ontmoetten, was er sprake van liefde op het eerste gezicht. Twee maanden later lanceren ze in oktober, de internationale maand tegen borstkanker, hun nieuwe bewustwordingscampagne rond preventie en screening: ‘Laat ze scannen!’

Laat_ze_scannen_2

Wie bier zegt, denkt niet onmiddellijk aan een stichting die zich inzet tegen kanker. Daar brengen de Boezemvrienden uit Gent (nu) verandering in. Tietje, een Gents blond biertje, staat voor de buitenwereld bekend als een lekker bier met een leuke naam.

Maar wat veel mensen niet weten is dat ze achter de schermen ook heel wat sociale doelstellingen hebben. Ze geloven zeer sterk dat ze met hun bier, wat trouwens altijd een centrale rol zal spelen in het verhaal, een verschil kunnen maken op maatschappelijk vlak en tevens een positieve impact kunnen hebben op de samenleving. “Onze doelstellingen waren duidelijk van bij de start, ons pad daarentegen nog niet volledig bepaald.” zegt Arne, één van de oprichters van Tietje. “We komen door ons bier met heel wat verschillende mensen in contact. Je vraagt, luistert en leert. Want iedereen heeft een uniek verhaal te vertellen. En op een dag kruisen mensen jouw pad met een verhaal waar je jezelf of de dichte personen rondom jou in herkent en waarmee het direct klikt”. 

Er was een duidelijke match tussen de filosofie van Tietje en die van BABC. Zo was er bij de Boezemvrienden in beide families een geval van borstkanker. “Als je weet dat 1 op de 8 mensen in België borstkanker krijgt, kom je vroeg of laat dicht in contact met de ziekte.”, Thomas.

Daarom sloegen beide organisaties de handen in elkaar en werd voor de maand oktober het flesje in een nieuw jasje gestoken. De labels kregen het kleur van de Stichting, het logo van BABC werd toegevoegd en de QR-code, die wanneer je ze scant, wordt omgeleid naar een pagina met meer informatie over screening en borstkanker.

“Vandaar dus de campagne die we samen lanceren: ‘Laat ze scannen’, naar analogie met ‘laat ze screenen’.”, Arne. 

logo_Tietje

Help Beautiful After Breast Cancer Foundation

Contact