Christine Van Velthoven

   Christine Van Velthoven is een ervaren psychologe die haar carrière in 1976 startte als een selectie- en recruteringsconsulente in diverse sectoren zoals de overheid, energie, voeding/kleinhandel, elektronica, alsook de sociale dienstensector. In 1980 richtte Christine, samen met Hugo De Mey, het CPM (Consultants in Personeel Management) op. In 1982 werd zij directeur van de CPM vestiging in Gent (België), om vervolgens in 2001 als CEO van de onderneming benoemd te worden. Naast de verschillende bestuurs- en voorzittersfuncties in beroepsverenigingen, geeft Christine ook blijk van een brede culturele interesse. Zij is lid van de raad van bestuur van het ‘Brussels Filharmonisch Orkest’ en de ‘Internationale Club Van Vlaanderen’ en lid van de ‘Warande Business Club’.

 

Publicaties van Christine Van Velthoven

A unique vision on HRM
by Christine Van Velthoven and Luc Zutterman

Website Christine Van Velthoven