Beautiful After Breast Cancer Foundation

Preventie

De moderne geneeskunde begint meer en meer een preventieve geneeskunde te worden. Ook inzake borstkanker is hier de laatste jaren, met de ontdekking van het BRCA-gen, een shift gekomen naar preventie. Ondertussen zijn meerdere genen ontdekt alsook meerdere risicofactoren beschreven. Afhankelijk van beide kan een gepersonaliseerde screeningsstrategie gekozen worden. Het is daarom belangrijk om deze risico- en genetische factoren te begrijpen.

Diagnose

Ik kreeg de diagnose kanker... Deze website is een portaal die u en uw naasten zal helpen om persoonlijke informatie en antwoorden te vinden voor uw probleem.

Deze website moet een houvast  en steun zijn voor patiënten op weg naar herstel en een beter leven.

Het "Diagnose" gedeelte van onze website is opgesteld in twee belangrijke delen. Ten eerste zorgen we in "Anatomie en Fysiologie" voor een basiskennis van de borst. In het tweede deel "Tumoren en aandoeningen" gaan we dieper in op alles wat met aandoeningen van de borst te maken heeft.

Verder wensen wij vrouwen te informeren die zich afvragen of zij wel een borstprobleem hebben, maar daarvoor nog niet onmiddellijk hun arts willen consulteren. Kennis en informatie kunnen dikwijls een onmiddellijke geruststelling betekenen indien de vrouw zelf in staat is het probleem te onderkennen en inziet dat hier geen specifieke behandeling voor noodzakelijk is. Anderzijds trachten we ook vrouwen te informeren bij wie wel degelijk een ernstig borstprobleem is vastgesteld, zoals bijvoorbeeld een kwaadaardige aandoening, en die goed voorbereid naar hun arts willen stappen.

Behandeling

Bij de behandeling van een borstkanker hoort meteen ook een keuze gemaakt te worden rondom de reconstructie. Er is geen fundamenteler doel van onze Stichting dan deze awareness bij de patiënten en oncologische chirurgen te brengen. Door vooraf een geïnformeerde beslissing te nemen, blazen we geen bruggen op voor een latere reconstructie zonder hierbij het oncologische aspect uit het oog te verliezen. Uiteraard primeert de overleving en zal de beslissing van de oncologische chirurg altijd voorgaan.

Op de pagina "Beslissen" staat alle informatie die u kan verwachten tijdens een eerste consultatie alvorens u de tumor laat verwijderen. Deze pagina is zeer uitgebreid en uw plastisch chirurg zal enkel die informatie vermelden die voor uw persoonlijke situatie toepasbaar is.

"Verwijderen van de tumor" vertelt het verhaal van de operatie zelf. Dit is de belangrijkste operatie want een goede wegname van de tumor is en blijft het belangrijkste. We leiden u door de verschillende vormen van wegname. Deze beslissing wordt vaak voor u genomen door een multidisciplinair team van oncologen, radiologen, pathologen, radiotherapeuten, borstverpleegkundigen, gynaecologen, oncologische chirurgen en plastische chirurgen.

In het deel "Borstreconstructie" staat alle informatie en illustratie van de verschillende soorten reconstructie met bijhorende stappen.

Revalidatie

Wie behandeld is voor kanker heeft vaak een lange periode nodig om te herstellen.

Kanker is een ingrijpende ziekte met een zware behandeling. Vaak kampen mensen nadien met psychosociale en/of lichamelijke problemen zoals stress, angst, extreme vermoeidheid, pijnlijke gewrichten, een verminderde conditie, lymfoedeem… Dit kan een grote invloed hebben op het algemeen welzijn.

Er zijn revalidatieprogramma’s die worden aangeboden door de meeste ziekenhuizen. We behandelen hier een aantal grote thema’s.

Quality of life

De levenskwaliteit is een belangrijke factor bij het omgaan met borstkanker. Daarom is het belangrijk om coping-mechanismen te vinden die werken, en die zullen van patiënt tot patiënt verschillen. Voor sommigen kan dat zijn: plezier vinden in activiteiten die zij voor de diagnose deden, tijd nemen om te genieten, vrijwilligerswerk doen, lichaamsbeweging... Van het grootste belang is dat studies hebben aangetoond dat het accepteren van de ziekte als een deel van iemands leven een sleutel is tot effectieve verwerking, evenals het focussen op mentale kracht om de patiënt in staat te stellen verder te gaan met het leven. In dit gedeelte behandelen we enkele onderwerpen die patiënten tijdens en na de behandeling ervaren en geven we informatie om deze aan te pakken.

Hoe besteden we jullie donaties?

Beautiful After Breast Cancer (BABC) is een internationale, multidisciplinaire organisatie, opgericht in 2011 om borstkankerpatiënten te ondersteunen doorheen het hele traject, zowel voor, tijdens als na de behandelingen, met de focus voornamelijk op het welzijn en welbevinden van de patiënten en hun omgeving.

De (ex-)patiënten onder ons hebben ervaren hoe groot de impact kan zijn op heel veel vlakken, zowel medisch, psychologisch, relationeel als esthetisch. Betrouwbare informatie is dan cruciaal om je leven te kunnen reorganiseren. Meer dan andere organisaties proberen we daarom zo dicht mogelijk bij de patiënten en hun naasten te staan om hen heel concreet te ondersteunen met complete, accurate en kwalitatieve informatie over zowel medische als emotionele aspecten verbonden aan borstkanker. BABC zet de patiënten als het ware in de ‘driver seat’, zodat ze geïnformeerde beslissingen kunnen nemen omtrent hun behandeling.

De samenwerking tussen artsen, zorgverleners, patiënten en hun partners, staat hiervoor borg. Het uiteindelijk doel is de terugkeer naar een vol en gelukkig leven met een positief zelfbeeld. Kortom van Hoop naar Geluk.

Wat doen we?

We stellen ons voornamelijk tot doel:

 • Objectieve en betrouwbare informatie te verschaffen omtrent wetenschappelijke topics en topics rond welzijn en welvoelen tijdens en na behandeling. Dat doen we via onze website en social media, maar ook via talrijke info events en webinars omtrent allerhande topics.

 • Vorming voor chirurgen in opleiding te ondersteunen via het Stephen Kroll Fellowship

 • Met wetgevers, verzekeraars en overheden te overleggen o.m. i.v.m. vergoeding van behandelingen

 • Wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen o.m. oderzoek naar innovatieve technieken via Fonds Breast Engineering

Onze projecten in de kijker

 • Infosessies (online webinars en life events), ondermeer:

  • P4P: begeleide groepsgesprekken Patients for Patients/Partners for Partners, om hun ervaringen over hun traject doorheen het genezingsproces te delen. Regelmatig verzorgt een themaspreker de inleiding

  • Webinars of avondsessies rond specifieke thema’s zoals hormoontherapie, pijn en cognitieve veranderingen, intimiteit, pathologie, borstreconstructie, beauty en welzijn.

  • It’s a Beautiful Day: een jaarlijkse infodag voor (nieuwe) patiënten en al wie hen steunt, over alle aspecten binnen het zorgtraject ‘borstkanker’, zowel medische als emotionele aspecten, en in samenwerking met artsen en professionele zorgvertrekkers en borstklinieken.

  • LymphADay: jaarlijks op6 maart gaat wereldwijd de aandacht naar lymfoedeem. Op die dag houden wij een aantal infosessies rond de behandeling van lymfoedeem.

  • Bra-Day:elk jaar in oktober gaat de internationale Breast Reconstruction Awareness Day door, een dag waarop wij patiënten willen inlichten over alle aspecten van borstreconstructie, inclusief de huidige chirurgische mogelijkheden en hun voor- en nadelen.

  • Boezemtas: Een stijlvolle tas met educatieve inhoud, samples, tips & tricks, gratisverdeeld aan patiënten via de borstklinieken.

  • Kankercongres: een jaarlijks congres over de toekomst van kankerbehandelingen, innovatie in onderzoek, behandelingen en chirurgische technieken. Toegankelijk voor iedereen: patiënt, partner, zorgverstrekker, arts, … Het congres is een initiatief van BABC in samenwerking met CRIG, Stop Darmkanker en CORE.

  • BABC Website & News flashes

 • Stephen Kroll Fellowship: dit is een beurs ter waarde van 5.000 € en drie maanden bijscholing op het gebied van reconstructieve chirurgie na borstkanker onder leiding van Prof. Dr. Phillip Blondeel afdelingshoofd van de gerenommeerde afdeling Plastische Chirurgie van het UZ Gent. Deze beurs wordt jaarlijks uitgereikt aan een beloftevol jong chirurgen wordt mede mogelijk gemaakt door onze organisatie. De kandidaten komen van over de hele wereld.

 • Fonds Breast Engineering: we ondersteunen borstkanker gerelateerde studies en onderzoeksprojecten op het gebied van preventie, behandeling, chirurgische technieken en tissue engineering, zoals ondermeer het Fonds Breast Engineering. Om het onderzoek rond reconstructie van de borst en onrechtstreeks het verbeteren van het welzijn en welvoelen van vrouwen getroffen door ablatieve chirurgie na borstkanker te ondersteunen, werd met financiële steun van BABC het “Fonds Breast Engineering” aan de Universiteit Gent in het leven geroepen.

Dankzij jullie steun!

Dit alles wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van vele sponsors waarvoor we enorm dankbaar zijn.

Het unieke aan Beautiful After Breast Cancer is dat alle medewerkers, in en naast het bestuur, zich onbezoldigd en vanuit een goede ‘inborst’ inzetten voor het welzijn van borstkankerpatiënten. Maar om onze doelen te bereiken moeten we over de nodige fondsen kunnen beschikken, temeer omdat we niet beschikken over subsidies. Daarvoor zijn onze fundraising campagnes een niet onbelangrijk onderdeel. Dit doen we ondermeer via onze jaarlijkse culturele activiteiten. Natuurlijk zijn ook giften een belangrijk deel van onze inkomsten. Uw financiële steun is daarom heel erg welkom.