Laattijdige & tertiaire reconstructie

updated 6-20
Laattijdige reconstructie

Bij een laattijdige of secundaire borstreconstructie wordt de wederopbouw van de borst pas uitgevoerd enkele maanden tot jaren na de ablatieve chirurgie waarbij een gedeelte van of de volledige borstklier verwijderd werd. Het tijdstip van een laattijdige reconstructie kan sterk variëren. Meestal worden patiënten geadviseerd om minstens zes maanden te wachten na de laatste chemo- of radiotherapiesessie. Vanaf dan kan de patiënte kiezen wanneer zij een reconstructie wil laten uitvoeren en dit kan zelfs vele jaren later gebeuren.


Een belangrijk voordeel van een laattijdige reconstructie is dat het tumortype, de uitgebreidheid en de prognose gekend zijn door de behandelende oncoloog en de patiënt. Deze kennis kan immers bepalend zijn voor de keuze van een reconstructieve ingreep. Tevens heeft de patiënte de mogelijkheid gekregen om zich beter te informeren omtrent de keuze van plastisch chirurg, het type reconstructie en de planning van de ingreep.

Tot de voordelen van een laattijdige reconstructie behoren:
  • De resultaten van het microscopisch onderzoek van het tumorweefsel (histopathologie) zijn gekend, wat inzicht verschaft in de stadiëring en prognose van de ziekte. 
  • De patiënt heeft de mogelijkheid gehad de plastisch chirurg, het type reconstructie en de planning van de ingreep te kiezen. 
  • Patiënten die een laattijdige reconstructie ondergaan hebben vaak meer realistische verwachtingen omtrent het esthetisch resultaat dat bereikt kan worden.
Tot de nadelen van een laattijdige reconstructie behoren:
  • Sommige patiënten kunnen moeilijk omgaan met het verlies van hun borst(en) en ondervinden meer psychologische problemen. 
  • Het vereist minstens twee ziekenhuisverblijven, met telkens ook chirurgie en anesthesie en een risico op complicaties. 
  • Er is een hogere financiële kost voor de patiënte en de zorgverzekeraar (zowel privé als nationale gezondheidszorg).
 
 
Tertiaire reconstructie

Indien een patiënte reeds een borstreconstructie onderging waarbij de resultaten onvoldoende succesvol waren, kan een tertiaire reconstructie gepland worden. Tijdens deze chirurgische ingreep wordt de vorige borstreconstructie verwijderd en wordt een nieuwe reconstructie uitgevoerd.