Borstreconstructie na een mastectomie

De dag van vandaag dienen nog vele patiënten een borstamputatie te ondergaan. Factoren die deze beslissing beïnvloeden zijn de grootte van de primaire tumor, een ongunstige lokalisatie van de tumor, multifocaliteit of multicentriciteit van de borstkanker en tenslotte ook een recidief na een eerdere borstsparende ingreep. Gelukkig is men afgestapt van de conventionele radicale mastectomie en kan in de meeste gevallen een gemodificeerde radicale mastectomie of een huidsparende mastectomie aangeboden worden aan de patiënte. Afhankelijk van de wensen van de patiënte en de grootte en vorm van de borst, kan een huidsparende mastectomie gecombineerd met een borstlift of met een verkleining van de huidenveloppe ter hoogte van de borst.
Het volume en de vorm van een natuurlijke borst kunnen hersteld worden door gebruik te maken van implantaten of via de verplaatsing van autoloog (lichaamseigen) weefsel van de buik, billen, dijen of rug.

Wanneer een primaire reconstructie beoogd wordt dienen de borstplooi, de borstspier en de overliggende huid bewaard te worden tijdens de borstamputatieprocedure. Wanneer er onvoldoende huid beschikbaar is ter hoogte van de borst, zal men de huidenveloppe vervangen door huid afkomstig van de vrije flap of zal men kiezen voor een periode van preoperatieve expansie in geval van een reconstructie met een implantaat.

In geval van een secundaire of tertiaire (laattijdige) borstreconstructie moet de schade ter hoogte van de verschillende anatomische structuren van de borst na de ablatieve chirurgie en radiotherapie beoordeeld worden. Meer agressieve ablatieve chirurgie, hogere dosissen radiotherapie (of een hogere gevoeligheid voor radiotherapie), het type en het aantal eerdere reconstructieve pogingen en de afwezigheid van de tepel-tepelhofcomplex zullen de reconstructieve procedure bemoeilijken en een negatieve impact hebben op het uiteindelijke resultaat. In vele gevallen zal de gefaalde reconstructie of de schade (littekens) van andere behandelingen eerst verwijderd worden vooraleer de wederopbouw te starten.

Onder de rubriek "reconstructietechnieken" vindt u een overzicht van alle mogelijkheden die vandaag kunnen aangeboden worden voor de reconstructie van de borst.