Scherpe veroordeling uitspraken Hoeyberghs

maandag 17 februari 2014

 

De Stichting Beautiful After Breast Cancer neemt samen vele andere professionele organisaties uitdrukkelijk afstand van de uitspraken gedaan op 13/2/2014 in “Reyers Laat” door Jeff Hoeyberghs over de behandeling van borstkanker in België. Zijn uitspraken in deze uitzending hebben zowel patiënten als zorgverstrekkers diep geschokt en kunnen potentieel grote schade veroorzaken aan de bestaande wetenschappelijk bewezen behandelingsprogramma's binnen de wettelijk erkende borstklinieken in België.

Wij ondersteunen de visie van de volgende oganisaties die hun verontwaardiging uitten in de volgende brieven.

______________________________________________________

Geachte,

Wij nemen uitdrukkelijk afstand van de uitspraken gedaan in “Reyers Laat” door Jeff Hoeyberghs over de behandeling van borstkanker in België. Voor de ziekteproblematiek van de partner van Jeff Hoeyberghs en de weerslag op hun leven als koppel hebben wij  begrip en respect. De algemene uitspraken in deze uitzending daarentegen hebben ons als zorgverstrekkers diep geschokt wegens de grote schade die zij zouden kunnen veroorzaken bij vrouwen met borstkanker.  Hierop niet reageren zou wijzen op een gebrek aan verantwoordelijkheid van de zorgverstrekkers die onomwonden als onbekwaam worden afgeschilderd voor de publieke opinie.

Op dit ogenblik heeft een Belgische vrouw met borstkanker gemiddeld een kans van bijna 85% om te genezen van deze aandoening. Dit is enkel mogelijk zo de behandeling geïndividualiseerd op maat en multidisciplinair gebeurt. In de uitzending wordt de indruk gewekt dat de radicale amputatie van het kierweefsel van de beide borsten in alle gevallen nabehandeling met radio-, chemo- of hormonale therapie overbodig maakt. Deze ongenuanceerde uitspraak is fout. Het is wetenschappelijk bewezen dat juist de nabehandeling  de kans op lange termijn overleving aanzienlijk vergroot. Het is niet ondenkbeeldig dat vrouwen met borstkanker op basis van de gegeven foute informatie in de VRT uitzending genezingskansen worden ontnomen.

Wij bevelen dan ook aan dat individuele vrouwen het advies volgen dat hen wordt gegeven door de teams van specialisten in de borstklinieken waar zij worden behandeld. Vrouwen met borstkanker weten dat zij niet aan hun lot worden overgelaten zoals ten onrechte in de uitzending wordt beweerd. De behandeling door een multidisciplinair team is geen bewijs van onkunde of onbekwaamheid maar eerder de gouden standaard. Juist deze discipline overschrijdende aanpak laat kwaliteitstoetsing zoals aanbevolen door het Federaal Kenniscentrum toe.

 Wij hopen dat dit  persbericht verdere schade aan de vrouwen met borstkanker in ons land zal voorkomen. Wij zijn als voorzitters van de verschillende betrokken wetenschappelijke en beroepsverenigingen  bereid om één en ander te verduidelijken aan de gezondheidsautoriteiten en de politiek verantwoordelijken. Borstkanker is uiteindelijk een aandoening die één vrouw op zes kan overkomen.

Dr Jan Bosteels, voorzitter Vlaamse Vereniging Verloskunde-Gynecologie

Prof Jacques De Greve, voorzitter BSMO, Belgische Vereniging Medische Oncologen

Dr Frans Misotten,  Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (RBSPS) 

 

______________________________________________________

 

 De RBSPS distantieert zich ten sterkste van de recente uitspraken van Jeff Hoeyberghs over de behandeling van borstkanker 

“Dergelijke uitspraken zijn onaanvaardbaar, gevaarlijk en de RBSPS veroordeelt dit in de meest scherpe bewoordingen” (Dr. Frans Missotten, voorzitter RBSPS) 

Brussel, 16 fébruari 2014 – De Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (RBSPS) heeft met ongeloof en verontwaardiging kennis genomen van de uitspraken van Jeff Hoeyberghs over de behandeling van borstkanker tijdens de laatste uitzending van Reyers Laat (vrijdag februari 2014). 

De RBSPS betreurt het dat dergelijke uitspraken de inspanningen van vele medische specialisten, betrokken in de behandeling van borstkanker, ondermijnen. Dag in, dag uit gaan zij in moeilijke en delicate omstandigheden, op een verantwoorde manier met hun patiënten om, zowel wat betreft de medische verzorging als de psychologische opvolging. Kwaliteit, veiligheid en respect voor de patiënt zijn de belangrijkste bekommernissen van de RBSPS 

In tegenstelling tot wat Jeff Hoeyberghs beweert, zijn de leden van de vereniging ervan overtuigd dat een multidisciplinaire aanpak de meest efficiënte en kwalitatieve aanpak is voor de patiënten. Alle behandelingsmethoden voor kanker hebben hun verdiensten én hun plaats in een kwaliteitsvolle, patiëntgerichte behandeling. Precies de multidisciplinaire aanpak van kanker heeft toegelaten de voorbije jaren een betekenisvolle vooruitgang te boeken, met toegenomen overlevingskansen voor de patiënt. De RBSPS staat hier dan ook volledig achter. 

Het is onmogelijk in te schatten wat Jeff Hoeyberghs met zijn provocerende verklaringen wenst te bereiken, maar het mag duidelijk zijn dat hij hiermee noch de patiënten, noch hun familieleden, noch artsen en verpleegkundigen een dienst bewijst. De RBSPS overweegt dan ook om een klacht neer te leggen bij de Orde van Geneesheren.

Persbericht 16-02-2014

______________________________________________________