Rechten van de patiënt

dinsdag 18 april 2017

Dialoog, vertrouwen en medewerking tussen patiënt en beroepsbeoefenaar staan centraal in de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt (‘Wet Patiëntenrechten’).  Naar aanleiding van de Europese dag van de rechten van de patiënt op 18 april en de naderende vijftiende verjaardag van deze Wet Patiëntenrechten ontwikkelde de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid 8 kortfilmpjes waarin deze ‘patiëntenrechten’ opnieuw onder de aandacht worden gebracht.

De kans is groot dat u vaagweg wel weet dat u rechten hebt als patiënt, maar niet wat die concreet inhouden.

 

Hieronder de links naar de filmpjes met betrekking tot elk van deze patiëntenrechten:

Het gaat over 8 korte films (+/- 2 min) om de materie van de rechten van de patiënt op een toegankelijke en concrete manier aan te snijden.

De eerste 7 films illustreren zeer goed elk recht van de patiënt (zoals beschreven in de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt).

De achtste film is speciaal gewijd aan de situatie van een patiënt die niet bekwaam is om zelf zijn rechten uit te oefenen.

 

Klik op de links om de films te bekijken:

Patiëntenrechten - film 1/8 : Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar

Patiëntenrechten - film 2/8 : Geïnformeerd worden over zijn gezondheidstoestand

Patiëntenrechten - film 3/8 : Vrij toestemmen in een tussenkomst, na voorafgaande informatie

Patiëntenrechten - film 4/8 : Ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverstrekking

Patiëntenrechten - film 5/8 : Kunnen rekenen op een zorgvuldig bijhouden patiëntendossier

Patiëntenrechten - film 6/8 : Verzekerd zijn van de bescherming van zijn intimiteit

Patiëntenrechten - film 7/8 : Neerleggen van een klacht bij een ombudsdienst

Patiëntenrechten - film 8/8: Vertegenwoordiging

 

Lees ook het artikel dat hieromtrent verscheen in De Tijd op 22 april 2017 Bron: http://www.tijd.be/netto/budget/Sta-recht-in-uw-schoenen-als-patient/9885715