BABC - In de kijker (2)

vrijdag 20 oktober 2017

In deze editie willen we jullie graag kennis laten maken met Johan Vandeweghe. Mede-oprichter en mede-bezieler van BABC. Hij zet zich met hart en ziel in voor de organisatie. En Claudine, zijn echtgenote. Want wie Johan zegt, zegt Claudine.

 

Die twee zijn zonder meer onafscheidelijk. Je ziet ze meestal samen, en als Claudine er niet bij kan zijn, dan valt haar naam geregeld. Ook in het gesprek dat we met Johan hadden naar aanleiding van dit korte interview.

Johan is medeoprichter van de Beautiful After Breast Cancer foundation (BABC) en vandaag nog steeds actief in de organisatie. Zo behartigt hij voornamelijk de financiële en administratieve aspecten en zet hij zijn schouders onder heel wat activiteiten binnen de organisatie.

Het verhaal van Johan start in 2003, toen zijn vrouw Claudine een groot aantal chirurgische ingrepen diende te ondergaan bij Prof. Dr. Phillip Blondeel ten gevolge van een aantal complicaties die zich tijdens en na haar behandeling voor borstkanker, zovele jaren voordien, hadden voorgedaan. De vele operaties en de borstkankerproblematiek lieten Johan sindsdien niet meer los.   Na een aantal gesprekken met Prof. Dr. Blondeel, die in 2010 de grondslag van de organisatie had gelegd, stapte hij in 2011 mee in het verhaal en vormde hij BABC om tot een private stichting en naderhand een stichting van openbaar nut, met de focus, missie en gedrevenheid die haar vandaag zo typeert.

De Beautiful After Breast Cancer foundation zou zonder Johan ongetwijfeld niet zijn wat ze vandaag is. Hij legt zijn hele hart en ziel in wat hij doet. De organisatie zien groeien en kunnen ervaren wat ze voor patiënten en hun omgeving kan betekenen, is voor hem absoluut het mooiste wat er is. Over  de eerste Breast Reconstruction Awareness (BRA) Day, een initiatief waarvan BABC de grondlegger is, getuigt hij hoe aangrijpend het was vast te stellen dat zo veel patiënten en familie echt steun en vertrouwen hadden gevonden in de geboden informatie en getuigenissen rond borstreconstructie. Dat is sinds de oprichting van BABC ook steeds haar hoofddoel geweest: kwalitatieve en objectieve informatie ter beschikking stellen omtrent borstkanker, de behandeling, en het welzijn en ‘welvoelen’  en dit op tal van manieren.

Johan getuigt ook van het jaarlijks concert dat als ‘fundraiser’ wordt georganiseerd door BABC en waarbij een aantal (ex-)borstkankerpatiënten deelnamen aan de choreografie. Hij vertelt hoe emotioneel het steeds weer is de concrete impact te voelen, omgezet in muziek en dans.

Johan is absoluut niet meer weg te denken uit de organisatie: hij is lid van de Raad van Beheer, maar ook medebezieler, en hij is vooral ook heel dankbaar een organisatie als BABC mee te kunnen leiden. Claudine speelt ongetwijfeld een grote rol in wat hem motiveert binnen BABC. Meer dan wie ook weet hij wat borstkanker betekent voor een patiënte en haar omgeving, en dat het traject soms niet vlot en zonder complicaties verloopt. Zolang de nood er is, zal hij zich via BABC blijven inzetten voor die patiënten die het nodig hebben, en hun familie. Onvoorwaardelijk.

En dat een organisatie als BABC een Johan zoals hij nodig heeft, dat is zeker!