Onderzoek

Door vroegtijdige opsporing kan borstkanker in een vroeg stadium worden herkend. Daardoor kan de sterfte aan borstkanker dalen. Volgende methoden worden gebruikt:

  • Borstzelfonderzoek: Een belangrijk aandeel van de borstkankers wordt vastgesteld door de vrouw zelf. Daarom is het belangrijk dat vrouwen zelf hun borsten regelmatig onderzoeken. Het beste tijdstip voor premenopausale vrouwen is 5-7 dagen na de menstruatie, voor postmenopausale vrouwen een vaste dag elke maand. Hoe zelf een borstonderzoek te doen wordt uitgebreid op het internet uitgelegd
  • Klinisch onderzoek door een geneesheer: Vanaf de leeftijd van 40 jaar wordt een klinisch onderzoek door een geneesheer aangeraden om de 2 jaar.
  • Mammografie: Bij een screeningsmammografie kan borstkanker in een zeer vroegtijdig stadium worden vastgesteld, lang voor hij klinisch voelbaar of zichtbaar wordt. Het is duidelijk dat kleinere tumoren een veel betere prognose hebben. Bovendien is de behandeling van zeer kleine tumoren dikwijls minder ingrijpend, en is een lastige nabehandeling met bijvoorbeeld chemotherapie niet altijd nodig.


Aanbevelingen voor screening mammagrafie:

  • rond 40 jaar.: baseline mammografie
  • 40-49 jaar: elk jaar vergezeld door een klinisch onderzoek door uw arts
  • ≥ 50 jaar: elk jaar vergezeld door een klinisch onderzoek door uw arts, geen limiet qua leeftijd