Reconstructietechnieken: Inleiding

Hieronder vindt u een video die de meest gebruikte technieken van vandaag samenvat (bron: understand.com):

 

Nog verder hieronder worden enkele factoren opgelijst die kunnen helpen bij het maken van de beslissing omtrent de meest geschikte chirurgische techniek. Het uiteindelijke doel van een borstreconstructie is symmetrie tussen beide borsten en de onderstaande factoren zullen helpen om dit te bereiken. 

 

 
 
 
 

Factoren die de keuze van het type reconstructie kunnen beïnvloeden


De toestand van de borstwand na een gedeeltelijke of volledige verwijdering van de borst

De aan- of afwezigheid van de volgende anatomische structuren zullen een belangrijke impact hebben op de keuze van reconstructie voor u:

  • De aanwezigheid van de voorste axillaire plooi. 

  • De aanwezigheid van de grote borstspier. 

  • De kwaliteit van de resterende borsthuid. 

  • De positie en de kwaliteit van de littekens. 

  • De aanwezigheid en/of conditie van het tepel-tepelhofcomplex. 

  • Het gewicht van de patiënte.


In het algemeen zijn patiënten waarbij de voorste axillaire plooi beschadigd is, de grote borstspier verwijderd is, het tepel-tepelhofcomplex afwezig is, die een slechte huidkwaliteit of belangrijke littekens hebben en die niet erg mager zijn, betere kandidaten voor een autologe borstreconstructie. In andere gevallen kan een borstreconstructie met implantaten overwogen worden.


Een kleine, niet-afhangende borst kan redelijk goed gereconstrueerd worden met een implantaat. Echter, patiënten die radiotherapie ondergaan hebben of dit in de toekomst zullen ondergaan, zijn slechte kandidaten voor dit type reconstructie. Voor grotere borsten die bovendien matig tot ernstig doorzakken, worden superieure esthetische resultaten bereikt met transplantatie van autoloog weefsel.


De contralaterale borst

Wat er uiteindelijk zal gebeuren met de contralaterale borst (de andere, onaangetaste borst) wordt bepaald door de patiënte. Als zij tevreden is met de vorm en het volume van de andere borst, is er geen verdere tussenkomst vereist. Er wordt soms wel geopteerd voor een borstvergroting, een borstverkleining of een borstlift van de natuurlijke borst om de symmetrie te verbeteren.


Belangrijke bijkomende factoren

De keuze van de reconstructieve techniek wordt ook beïnvloed door oncologische factoren. Brede en uitgebreide borstresecties vereisen een reconstructie met microchirurgische weefseltransplantaties (vrije flappen). Daarnaast is postoperatieve radiotherapie een contra-indicatie voor het gebruik van implantaten. Bovendien zijn ook de logistieke en technische mogelijkheden van het plastische chirurgieteam binnen een multidisciplinair kader belangrijke factoren bij de keuze van de reconstructieve techniek. Tenslotte hebben de verwachtingen van de patiënte een belangrijke invloed op de uiteindelijke beslissing. Patiënten met hoge esthetische verwachtingen en de vraag naar een stabiel resultaat op lange termijn zullen duidelijk meer baat hebben bij een autologe reconstructie.