Volume problemen

De Kleine Borst


Iedere vrouw ervaart op een verschillende wijze de grootte van haar borsten. Er is geen eenzijdige 'ideaal', die de veelheid van culturele en omgevingsfactoren kan omvatten en die de perceptie van een individu bepaalt. Zo is de 'normale' Asiatische borst kleiner dan die in Europa of Noord-Amerika, maar binnen elk van deze samenlevingen, zal de perceptie van het ideaal sterk verschillen naargelang het individu.


Er is geen enkel medisch probleem gerelateerd met het hebben van kleine borsten (ook wel hypoplasie genoemd). Het is meestal de vrouw zelf die meent dat haar borsten te klein zijn. Chirurgische behandeling is puur bedoeld ter verbetering van het uitzicht van de borst in de ogen van de patiënt.


De Grote Borst


Om dezelfde redenen zoals hierboven aangehaald kunnen patiënten het gevoel hebben dat hun borsten te groot zijn, verdeeld over een breed scala van werkelijke borstmaten. Borsthypertrofie kan echter ook leiden tot medische symptomen zoals huidirritatie, rugpijn enz. Een chirurgische behandeling vermindert het volume, lift de borst en vermindert en beweegt de tepel en het tepelhof tot een aangenamere esthetische positie.


De Doorzakkende Borst


Ook deze conditie wordt eerder bepaald door de perceptie van de patiënt zelf dan door specifieke metingen. Het is een puur cosmetisch probleem dat kan worden gedefinieerd als een patiënt die blij is met het uiterlijk en volume in een beha, maar ongelukkig is met de verschijning zonder beha.


Chirurgische behandelingen omvatten het reduceren van de huid en het volume om zo de vorm te verbeteren.


De Tubulaire Borst


Een tubulaire of tubereuze borst is een complexer probleem dat vele variaties kent. Het onderste deel van de borst wordt niet volledig gevormd en lijkt ingesnoerd door strakke overliggende huid. De plooi onder de borst kan naar boven geschoven worden en het resterende weefsel kantelt naar beneden. De tepel en het tepelhof kunnen ook uitgerokken zijn. In de mildste vorm kan de borst gewoonweg licht afgevlakt zijn in haar onderste helft. Vele vormen bestaan, maar het is nuttig om een onderscheid te maken tussen diegene met een normaal volume en diegene met kleine borsten waarbij de klier ook onderontwikkeld is.