Aangepaste richtlijnen rond Borstklinieken

dinsdag 21 januari 2014

 In 2013 werd de overgangsmaatregel voor een erkenning van een borstkliniek die, in afwijking van 150 diagnoses, slechts 100 diagnoses vereiste, verlengd doch, door een laattijdige publicatie, gold deze slechts voor het verleden (nl. van 1 januari 2010 tot 1 januari 2012) waardoor ziekenhuizen in rechtsonzekerheid verkeerden. 

Zoals verwacht, wordt de overgangsmaatregel niet opnieuw verlengd maar zetten de nieuwe normen aan tot samenwerking. 

Het bestaande gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker wordt omgedoopt tot “het coördinerend gespecialiseerd zorgprogramma voor borstkanker” oftewel “coördinerende borstkliniek” (125 nieuwe diagnoses/jaar). 

Daarnaast is er het “gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker”, dat “satellietborstkliniek” wordt genoemd (60 nieuwe diagnoses/jaar). 

De nieuwe normen traden in werking op 2 januari 2014.