IS PREVENTIEVE BORSTAMPUTATIE BIJ ERFELIJKE BORSTKANKER NIET NODIG?

vrijdag 2 augustus 2019

Er is recent enige controverse gebleken met betrekking tot een klinische studie in Nederland waarin de overlevingskansen werden vergeleken tussen vrouwen met BrCa1- en BrCa2-mutaties die preventieve borstamputatie ondergingen en degenen die opteerden voor regelmatige screening. De resultaten lijken te suggereren dat er voor BrCa2-mutaties geen klinisch relevant verschil bestaat. Zoals bij alle klinische studies moeten de conclusies echter in context worden geplaatst.

Hoewel we alleen maar blij kunnen zijn met de conclusie dat regelmatige screening en nieuwe innovatieve therapieën tegenwoordig tot zeer succesvolle behandelingen en geweldige overlevingskansen leiden, zal er altijd een moeilijke keuze blijven bestaan tussen preventieve chirurgie of - als borstkanker zelfs in een vroeg stadium zich zou aandienen - de soms moeilijke behandelingen en zorgen en kosten die dit met zich meebrengt voor zowel patiënten als gezondheidszorg. Het blijft een keuze tussen preventie of een bijzonder groot risico op borstkanker. Bovendien vergelijkt deze studie alleen resultaten over een periode van 10 jaar.